Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2008.01.22, 14:48

Zestawienie opóźnień w ruchu lotniczym w maju i czerwcu 2008.

zdj

Wzrost liczby operacji lotniczych w pierwszej połowie 2008 r. nie wpłynął na pogorszenie punktualności w ruchu lotniczym.

średni czas opóźnień w ruchu lotniczym w 2007 r. wzrósł do 2,1 minuty z 1,9 minuty w poprzednim roku. Prognozy na 2008 rok, zakładały, że w ślad za dynamicznym kilkunastoprocentowym wzrostem liczby wykonywanych lotów, podążać będzie średni czas opóźnień.

Wbrew prognozom, opóźnienia w FIR Warszawa, nie tylko nie wzrosły ale nawet udało się je, poprzez działania organizacyjne oraz koordynacyjne, znacząco zredukować.

W Rejonie Informacji Powietrznej Warszawa (zwanym zgodnie z akronimem nazwy angielskiej: FIR WARSZAWA), w czerwcu 2007 r. średnie opróżnienie wynosiło 4,4 minuty natomiast w maju tego roku wyniosło jedynie 1,3 minuty a w czerwcu nieco ponad dwie minuty.

Zestawienie opóźnień w ruchu lotniczym

Poprawa punktualności lotów przy stałym znaczącym wzroście ruchu - to duże osiągnięcie wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej, a zwłaszcza PAŻP i sł. ATS oraz zastosowaniu mechanizmów koordynacji CFMU i doskonalenia procedur operacyjnych.

Ruch lotniczy i opóźnienia w 2007 roku oraz prognozy na rok 2008.pdf


powrót