Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2016.10.06, 10:53

Strategia dla transportu lotniczego - VIII Aviation Breakfast

zdj

Tworzenie Strategii dla transportu lotniczego było głównym tematem 8 śniadania lotniczego - zorganizowanego przez Związek Regionalnych Portów Lotniczych, portal Polski Rynek Transportu Lotniczego i Polską Agencję Żeglugi Powietrznej - cyklicznego spotkania i dyskusji środowiska lotniczego. Gośćmi honorowymi byli minister i wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz Jerzy Szmit.

Obok przedstawicieli instytucji i podmiotów branży lotniczej, w dyskusji udział wzięła Magdalena Jaworska prezes PAŻP oraz Janusz Niedziela wiceprezes PAŻP. Spotkanie było okazją do przedstawienie przez środowisko lotnicze opinii na temat kierunków prac nad strategią rozwoju rynku lotniczego w Polsce, w tym określeniu jej kluczowych elementów oraz zaakcentowaniu istniejących uwarunkowań, które mogą mieć wpływ na jej przyszły charakter. Na spotkaniu przedstawiona została również Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa, omówione zostały także wyzwania dla polskiej branży powstałe w związku z nią.

W trakcie spotkania podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit przedstawił zebranym stan prac resortu dotyczących zmian legislacyjnych oraz najważniejsze kierunki przyszłych działań w zakresie lotnictwa.

Podsumowując dyskusję minister podziękował za żywą wymianę poglądów i opinii. Podkreślił, że ceni praktyczną wiedzę i uwagi uczestników oraz poprosił o zorganizowanie kolejnej takiej debaty ekspertów w poszerzonym składzie, m.in. o przedstawicieli przewoźników lotniczych, przemysłu lotniczego oraz pozostałych rodzajów transportu – drogowego i kolejowego.

Obok kierownictwa resortu infrastruktury w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: kierownictwa departamentu lotnictwa MIiB, Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Sił Zbrojnych RP, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, portów lotniczych, Związku Regionalnych Portów Lotniczych, PLL LOT oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego oraz firm doradczych.

Była to już 8 edycja śniadania lotniczego, a zarazem kolejna, którą współorganizowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Poprzednia edycja poświęcona dyskusji na temat projektu Centralnego Portu Lotniczego, odbyła się w czerwcu 2016 roku w siedzibie Agencji.




powrót