Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2018.01.19, 15:33

2nd InterFAB Communication Workshop w PAŻP

zdj

W dniach 18-19 stycznia br. byliśmy w Warszawie gospodarzami drugiego warsztatu InterFAB Communication Workshop. W spotkaniu w siedzibie PAŻP udział wzięli przedstawiciele 6 funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej (ang. functional airspace blocks): Baltic FAB, FABEC, FABCE, BLUE MED, Danube FAB, Danish-Swedish FAB. Pierwsze spotkanie z cyklu odbyło się latem 2017 roku w Langen w Niemczech, w siedzibie DFS.

Spotkania w tej formule są okazją dla przedstawicieli FABów, tworzonych przez co najmniej dwa państwa Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES, ang. Single European Sky), do wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk oraz do uzgodnienia wspólnego stanowiska i "jednego głosu" na forum europejskim w sprawach dotyczących FAB oraz ich wizerunku. Podejmowane działania i projekty przyczyniają się do lepszego planowania i organizacji zarządzaniem ruchem lotniczym w tej części Europy.

Kolejny InterFAB Communication Workshop odbędzie się jesienią 2018 roku.Bloki FAB stanowią strukturalny i organizacyjny komponent SES, którego celem jest stopniowa integracja przestrzeni powietrznej w Europie.

Aktualnie w Europie funkcjonuje 9 inicjatyw FAB:

UK-Ireland FAB (Wielka Brytania, Irlandia)
Danish-Swedish FAB (Dania, Szwecja)
Baltic FAB (Polska, Litwa)
BLUE MED FAB (Włochy, Malta, Grecja, Cypr)
Danube FAB (Bułgaria, Rumunia)
FABCE (Czechy, Slowacja, Austria, Węgry, Chorwacja, Słowenia, Bośnia i Hercegowina)
FABEC (Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Szwajcaria)
North European FAB (Estonia, Finlandia, Łotwa, Norwegia)
South West FAB (Portugalia, Hiszpania)
powrót