Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2018.02.02, 08:57

Wizyta DG EUROCONTROL w PAŻP

zdj

1 lutego br. Eamonn Brennan, Dyrektor Generalny Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) złożył roboczą wizytę w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Podczas spotkania dyskutowano na temat wizji rozwoju EUROCONTROL oraz współpracy z interesariuszami. W tym kontekście poruszono kwestie współpracy z Air Navigation Services Board (ANSB) – organem doradczym Provisional Council (PC) EUROCONTROL – w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej. Głównym przedmiotem prac w ramach ANSB jest przygotowywanie opinii i rekomendacji w kwestiach związanych z planem biznesowym oraz budżetem Agencji EUROCONTROL.

W latach 2018-2019 PAŻP posiada stałego przedstawiciela w składzie ANSB i jest zainteresowana zwiększeniem roli tego organu, w szczególności w kontekście kosztów EUROCONTROL oraz planów pracy tej organizacji.

Kolejnym tematem rozmów była przyszłość Menedżera Sieci (Network Manager) oraz współpraca między nim a lokalnymi centrami zarządzania przepływem ruchu lotniczego. Prezes Janusz Niedziela zadeklarował współpracę i gotowość wsparcia Menedżera Sieci ze strony PAŻP, w szczególności w obszarach w których – z uwagi na specyfikę położenia geograficznego Polski oraz strukturę ruchu lotniczego – PAŻP posiada szczególną wiedzę i doświadczenie. Zwrócono również uwagę na potencjalne możliwości współpracy z uwagi na położenie Polski pomiędzy Zachodem a Wschodem Europy.

Dyskutowano także o potencjalnych trudnościach operacyjnych w niektórych częściach europejskiej przestrzeni powietrznej w nadchodzącym sezonie letnim oraz o planach rozwoju systemów zarządzania ruchem lotniczym.

Eamonn Brennan – dotychczasowy szef irlandzkiego nadzoru lotniczego pełni funkcję Dyrektora Generalnego EUROCONTROL od 1 stycznia 2018 roku. Jest dziewiątym Dyrektorem Generalnym Organizacji.

EUROCONTROL (ang. European Organisation for the Safety of Air Navigation) Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej jest cywilno-wojskową międzyrządową organizacją, której celem jest m. in. wspieranie państw członkowskich w wykonywaniu bezpiecznych, efektywnych kosztowo oraz przyjaznych środowisku operacji związanych z ruchem lotniczym. EUROCONTROL pełni funkcję Menedżera Sieci (ang. Network Manager) od 2011 r. Członkami EUROCONTROL jest 41 państw. Główna siedziba Organizacji znajduje się w Brukseli.
powrót