Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2018.03.13, 12:39

Spotkanie konsorcjum PHRC z SESAR Deployment Managerem

zdj

Spotkanie podczas World ATM Congress w Madrycie zorganizowała i poprowadziła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (lider i koordynator konsorcjum). Poza PAŻP, w skład konsorcjum wchodzą dostawcy służb żeglugi powietrznej z Węgier: HungaroControl i Rumunii: ROMATSA.

Konsorcjum PHRC zostało powołane w grudniu 2017 celem wprowadzenia do SESAR Deployment Managera (SDM) dwóch nowych członków – HungaroControl i ROMATSA.

Spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej członkowie konsorcjum omówili najważniejsze kwestie związane ze strukturą i metodami zarządzania grupą, wyzwania, ograniczenia we wpływaniu na decyzje w SDM i sposoby radzenia sobie z tymi ograniczeniami oraz zasady finansowania.W drugiej części spotkania uczestniczył Dyrektor Generalny SDM Nicolas Warinsko. W czasie spotkania omówiono zasady członkostwa HungaroControl i ROMATSY w SESAR Deployment Alliance oraz szczegóły dotyczące zarządzania i zadań.

Spotkanie było także okazją do omówienia kwestii finansowych i kadrowych, a także korzyści płynących ze współpracy z SDM oraz przyszłości SESAR Deployment po 2020 roku.


powrót