Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2018.03.14, 15:03

Polska Agencja Żegluga Powietrznej na Światowym Kongresie ATM w Madrycie

zdj

W dniach 5-9 marca 2018 r. odbywały się jedne z najważniejszych spotkań sektora służb zarządzania ruchem lotniczym na świecie: World ATM Congress 2018 oraz konferencje towarzyszące - CANSO CEO Strategy Summit oraz CANSO GLOBAL ATM OPERATIONS CONFERENCE 2018. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej brała w tych wydarzeniach aktywny udział.

Delegacja PAŻP, której przewodniczył Zastępca Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej, Tadeusz Grocholski, podczas trwania targów spotykała się między innymi z partnerami instytucjonalnymi oraz branżowymi z sektora ATM.

Przedstawiciele PAŻP uczestniczyli także w panelach dyskusyjnych organizowanych w ramach aktywności InterFAB, poświęconych zagadnieniom zmienności i przewidywalności ruchu lotniczego (Volatility in ATM: Cases, Challenges, Solutions) oraz wpływu zmian klimatycznych na lotnictwo (Adverse weather and ATM: Consequences of climate change) – swoimi doświadczeniami operacyjnymi w tych zakresach podzielili się eksperci reprezentujący Baltic FAB.

Z inicjatywy PAŻP, podczas targów odbyło się także spotkanie warsztatowe konsorcjum PHRC(PAŻP- HungaroControl - Romatsa) z Dyrektorem Generalnym SDM – Nicolasem Warinsko, dotyczące współpracy w ramach konsorcjum oraz realizacji projektów w ramach programu SESAR oraz mechanizmów ich finasowania.

Zastępca Prezesa PAŻP ds. Żeglugi Powietrznej reprezentował Agencję w Strategicznym Szczycie CANSO, na którym poruszany był m.in. temat przyszłości CANSO i miejsca tej organizacji w kształtowaniu rynku ATM oraz konferencji CANSO Global ATM Operations Conference podczas której omówiono wizję rozwoju sektora służb zarządzania ruchem lotniczym (ATM), zagadnienia związane z wyzwaniami stojącymi przed służbami ATM w kontekście dynamicznie rozwijającego się rynku przewozów lotniczych. Podczas konferencji przedyskutowano także bardzo aktualny temat wykorzystywania komercyjnego dronów w kontekście obowiązujących regulacji prawnych oraz wyzwań w tym zakresie stojących przed ANSP.

Targom towarzyszyła również ceremonia podpisania porozumień iTEC FO IOP - Memorandum of Understanding (porozumienie w sprawie wspólnego pracowania modułów interoperacyjności międzysystemowej) oraz Variation Agreement to Collaboration Agreement (ITEC CWP CA) i Variation Agreement to Collaboration Agreement (iCA), których Agencja i Oro Navigacija są integralną częścią.
powrót