Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2008.05.26, 11:53

Wystąpienie p. o. Prezesa PAŻP na kieleckiej konferencji infrastrukturalnej

zdj

Zatwierdzony w grudniu 2007 r. Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko uwzględnia wspieranie inwestycji lotniskowych oraz nawigacyjnych, a łączny wkład unijny na inwestycje lotnicze i nawigacyjne w ramach Programu wyniesie blisko 400 mln euro - poinformował uczestników kieleckiej konferencji „Porty lotnicze w multimodalnych systemach transportowych” Krzysztof Banaszek p.o. Prezesa PAŻP.

W Kielcach 15 i 16 maja przy okazji XIV Międzynarodowych Targów „AUTOSTRADA-POLSKA”, licznie zebrani przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, regionalnych portów lotniczych, jednostek organizacyjnych lotnictwa cywilnego, środowisk samorządowych i wykładowcy wyższych uczelni w Polsce, przez trzy dni rozmawiali o perspektywach branży lotniskowej.

W swoim odczycie zatytułowanym ZAPEWNIANIE SŁUŻB I SYSTEMÓW RUCHU LOTNICZEGO NA POLSKICH LOTNISKACH, prezes PAŻP omówił m.in. planowane inwestycje PAŻP w poszczególnych lotniskach oraz realizację trudnych i kosztownych przedsięwzięć natury zarówno technicznej, jak i organizacyjnej związanych z Euro 2012.

Krzysztof Banaszek, w słowach skierowanych do obecnych na sali przedstawicieli samorządów zainteresowanych budową nowych lotnisk podkreślił iż istnieje prawna możliwość samodzielnego finansowania lub aplikowania o środki unijne przez spółki zarządzające lotniskami, instalacji radarów kontroli zbliżania, czy systemów ILS, a następnie oddawania go PAŻP w odpłatną dzierżawę.

Materiały konferencyjne PAŻP:

PREZENTACJA PAŻP
Treść odczytu PAŻP

powrót