Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2008.09.26, 12:32

Konsultacje z 25 września 2009 – zakończony etap procesu naliczania i zatwierdzania opłat nawigacyjnych.

zdj

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, jako instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej, wypełniając przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie opłat nawigacyjnych, oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej, zorganizowała w dniu 25 września 2008 roku spotkanie konsultacyjne z użytkownikami przestrzeni powietrznej, którego celem była wymiana informacji na temat podstaw kosztowych stawek jednostkowych opłat nawigacyjnych (trasowych i terminalowych), w Rejonie Informacji Powietrznej FIR Warszawa.


Kolejnym etapem procesu naliczania i zatwierdzania opłat nawigacyjnych, będzie przekazanie Prezesowi ULC, podstawy kosztowej opłat nawigacyjnych.

W przypadku nawigacyjnych opłat trasowych regulatorem zatwierdzającym ich wysokości jest Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) „EUROCONTROL” Instytucją pośredniczącą w przekazaniu danych oraz sprawującą urzędową kontrolę nad prawidłowością przedstawionych kalkulacji (baz kosztowych) jest Urząd Lotnictwa Cywilnego

W przypadku nawigacyjnych opłat terminalowych (TNC) regulatorem zatwierdzającym stawki jednostkowe jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który czyni to po dokonaniu weryfikacji podstaw kosztowych opłat terminalowych pod kątem zgodności z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia nr 1794/2006/WE.
powrót