Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2008.12.15, 13:23

Opłaty terminalowe 2009

zdj

Prezes Urzędu, na wniosek Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zatwierdził stawki jednostkowe opłat terminalowych na rok 2009.

W roku 2009 - podobnie jak w roku 2008 - obowiązywać będą dwie stawki opłat
terminalowych pobieranych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej za
zapewnianie służb żeglugi powietrznej na polskich lotniskach: 610,23 zł dla
lotniska Warszawa-Okęcie oraz 888,71 zł dla pozostałych lotnisk, na których
Agencja zapewnia służby kontroli ruchu lotniczego.

Zróżnicowanie stawek pomiędzy Warszawą a pozostałymi lotniskami wynika z
konieczności wypełnienia przepisów prawa wspólnotowego, w szczególności
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r.
ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi
powietrznej, które jako podstawę dla ustanowienia stref pobierania opłat
terminalowych (rozumianych jako lotnisko lub grupa lotnisk, dla których
określono jedną stawkę jednostkową) wskazuje wyłącznie kwestie natężenia
ruchu lotniczego oraz kwestie operacyjne (zapewnienie służb kontroli ruchu
lotniczego).

Dokonana przez Prezesa Urzędu analiza przedłożonych przez Polską Agencję
Żeglugi Powietrznej podstaw kosztowych opłat terminalowych potwierdziła ich
zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie zasad
określenia i alokacji kosztów.

Zatwierdzone stawki jednostkowe opłat terminalowych wchodzą w życie z dniem
1.01.2009 r. i obowiązywać będą do końca 2009 roku

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego




powrót