Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2009.05.11, 11:48

PAŻP uczestniczy w trzech projektach wdrożeniowych GNSS

zdj

W ramach europejskich procedur konkursowych dotyczących finansowania z funduszy UE projektów badawczo-rozwojowych, PAŻP wraz z innymi zainteresowanymi podmiotami, uzyskała potwierdzenie przyznania środków w następujących, opisanych poniżej projektach.

4 maja 2009 r. podpisana została negocjowana od 2008 roku umowa konsorcjalna na realizację Projektu “EGNOS Introduction to The European Eastern Region”.
Jest to jeden z trzech międzynarodowych projektów, w których uczestniczy Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, a których celem jest wdrożenie procedur żeglugi powietrznej opartych na GNSS, do polskiego systemu prawnego oraz do codziennej praktyki.
Wymienione projekty są finansowane z 6 i 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej, które w zakresie badań i rozwoju technologicznego, są podstawowym instrumentem realizacji strategii lizbońskiej, wyznaczonej w marcu 2000 roku przez Radę Europejską.


Projekt “EGNOS Introduction to The European Eastern Region”
Celem projektu jest wdrożenie na wybranym lotnisku procedur lądowania opartych o sensor GNSS. W tym celu przewiduje się wykorzystanie samolotów tzw. general aviation należących do firmy Royal Star Aero. Projekt będzie realizowany na lotniskach w południowej Polsce. Projekt ma na celu potwierdzenie, że doloty do lotniska i podejścia do lądowania z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej są możliwe i spełniają kryteria ICAO, a system EGNOS jest gotowy do wykorzystania w rejonie Europy Wschodniej.


Projekt “HEDGE” Helicopters Deploy GNSS in Europe
PAŻP bierze udział wraz z firmami: brytyjską, hiszpańską, francuską, grecką oraz szwajcarską w projekcie HEDGE. Celem tego projektu jest wdrożenie nowej procedury lądowania APV (pionowe podejście) opartej o satelitarną nawigację GNSS, przeznaczoną dla helikopterów oraz małego lotnictwa. Istotnym elementem tego projektu jest rejestracja
i certyfikacja tej procedury do lotnictwa ogólnego w Hiszpanii, Polsce i Grecji.
Wkład PAŻP w ten projekt to przygotowanie procedur oraz wykonanie lotów demonstracyjnych, w czasie których nawigacja zapewniana będzie w oparciu o wskazania nowych pomocy / systemów nawigacyjnych GNSS.


Projekt “ACCEPTA”
Jednocześnie PAŻP zamierza przystąpić do konsorcjum mającego realizować projekt ACCEPTA, dofinansowywany ze środków Komisji Europejskiej w ramach tzw. 7 Programu Ramowego GSA. Celem projektu jest pełne wdrożenie EGNOS, na konkretnych polskich lotniskach. W jego zakresie istnieje możliwość doposażenia samolotów rejsowych wybranej pionierskiej linii lotniczej w urządzenia pokładowe pozwalające korzystać z EGNOS. Projekt będzie realizowany na kilku lotniskach regionalnych jednocześnie. Projekt zakończy się
z sukcesem, jeśli uczestnicy projektu przejdą całą ścieżkę legalizacyjną, uzyskają wszystkie niezbędne pozwolenia i certyfikaty, jak również wdrożą procedury żeglugi powietrznej
w oparciu o EGNOS.


GNSS, EGNOS – co to jest?


- EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), należy do grupy systemów wspomagania satelitarnego. Powstał w wyniku rosnących potrzeb zwiększania dokładności pomiarów przeprowadzanych z wykorzystaniem istniejących globalnych systemów satelitarnego pozycjonowania.


- System EGNOS jest „nakładką ulepszającą” (z ang. overlay augmentation) na amerykański GPS (Global Positioning System) i rosyjski GLONASS ГЛОНАСС (ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система), mającą tak poprawić dokładność, dostępność, ciągłość i wiarygodność tych systemów, by spełniał wymogi żeglugi powietrznej.


- EGNOS powstał w ramach Europejskiego Programu Nawigacji Satelitarnej (European Satellite Navigation Action Programme - ESNAP).


- Nazwa GNSS (Global Navigation Satellite System), pojawiła się w 1991 roku, kiedy ICAO (International Civil Aviation Organization) ustaliła, że nazwą tą będzie określany standardowy system satelitarnej żeglugi powietrznej, przyjęty oficjalnie dla całego globu.


- Europejski Program Nawigacji Satelitarnej (ESNAP) został podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap GNSS-1 rozpoczął się w 1995 roku. GNSS-2 zakończy się operacyjnym uruchomieniem EGNOSa w 2010 r.


- EGNOS należy do grupy systemów wspomagania satelitarnego SBAS (Satellite Based Augmentation System) takich jak: amerykański WAAS (Wide Area Augmentation System), japoński MSAS (Multifunctional Satellite Based Augmentation System), czy chiński – SNAS (Satellite Navigation Augmentation System).


- Wymienione systemy regionalne, są kompatybilne - odpowiadają powszechnie przyjętym międzynarodowym standardom MOPS (Minimum Operational Performance Standards).


- W przyszłości żegluga powietrzna w oparciu o GNSS, w tym EGNOS, umożliwi latanie bez uwzględniania korytarzy powietrznych. Ułatwi to naziemnej kontroli lotów obsługę zwiększającego się ruchu lotniczego, redukując jednocześnie infrastrukturę naziemną. Zapewni redukcję czasu lotu, jak i zużycia paliwa, a tym samym zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza.


- System satelitarny, może być uznany za zdolny do operacyjnej obsługi żeglugi powietrznej, gdy gwarantuje: dokładność (accuracy), dostępność (availability), ciągłość (continuity of service) i wiarygodność (integrity).


- Wszystkie te cechy system osiąga dzięki swojej budowie, na którą składają się segmenty: kosmiczny - przestrzenny, naziemny - kontrolny, użytkownika oraz infrastruktury wspierającej.


- Rozbudowana sieć kontrolnych stacji naziemnych, które obserwują wszystkie widoczne satelity (zarówno GPS, jak i GLONASS), rejestrują wysyłane przez satelity sygnały oraz na ich podstawie wyznaczają precyzyjne poprawki. Poprawki te wraz z sygnałem przesyłane są poprzez satelitę geostacjonarnego do użytkownika. Satelity geostacjonarne znajdują się nieustannie nad tym samym punktem globu, natomiast ich położenie względem ziemi nie zmienia się.


- EGNOS’a składa się obecnie z trzech czynnych satelitów geostacjonarnych: Inmartsat III AOR-E (Atlantic Ocean Region – East - 15,5°W) (PRN 120), Inmartsat III IOR-W (Indian Ocean Region – West -25°E) (PRN 126) oraz ESA Artemis (Advanced Relay Technology Mission - 21,5°E) (PRN 124).
powrót