Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2009.09.16, 13:38

PAŻP otrzymała prawo do wieczystego użytkowania 5 nieruchomości.

zdj

Podsumowujemy dziś okres przygotowań do przekazania obiektów lotniskowych nowym właścicielom. Dzięki temu, że miała miejsce dobra współpraca między trzema resortami (infrastruktury, obrony narodowej i skarbu państwa), doprowadziliśmy do tego, co nie udało się kilku wcześniejszym rządom. Rząd Premiera Donalda Tuska pokazał, że resorty mogą dobrze współpracować, także po to by branża lotnicza w Polsce mogła się rozwijać. Rozwój Polski lotniczej jest inspirowany również przez samorządy – powiedział Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, 16 września br. podczas uroczystości wręczenia Wojewodom aktów wyrażających zgodę na dokonanie darowizny lub użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa będących w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, z przeznaczeniem na potrzeby lotnictwa cywilnego.

Minister Cezary Grabarczyk podkreślił, że docelowo, zgodnie z ustawą, nowym właścicielom – jednostkom samorządu terytorialnego - zostanie przekazanych prawie pięć tysięcy hektarów. - Stworzy to szansę na rozwój biznesu w lotnictwie cywilnym – powiedział Minister.

W uroczystości, która odbyła się w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury uczestniczyli Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jan Bury oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz, a także Wojewodowie, Marszałkowie i Prezydenci Miast, Prezesi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Agencji Mienia Wojskowego.

- Nasze lotnictwo cywilne musi odrobić zaległości wobec lotnictwa Unii Europejskiej. W odpowiednim momencie dajemy samorządowcom narzędzie do rozwoju regionów – powiedział Sekretarz Stanu w MI Tadeusz Jarmuziewicz.

Przekazanie na potrzeby cywilne nieruchomości położonych na byłych i współużytkowanych lotniskach wojskowych samorządom i PAŻP jest wyrazem racjonalnego i oszczędnego gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa dużej wartości. Umożliwia zdynamizowanie gospodarcze regionów poprzez rozwój infrastruktury lotniczej.

16 września br. dokonano przekazania:
8 lotnisk w drodze darowizny dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Są to: Modlin, Poznań, Biała Podlaska, Zielona Góra, Piła, Nowe Miasto n. Pilicą, Katowice, Szymany Szczytno - łącznie 2110 ha.
4 lotnisk w drodze użyczenia dla JST co najmniej na 30 lat, dla lotnisk Kraków Balice, Gdynia Kosakowo, Sochaczew, Radom - łącznie1031 ha.
5 nieruchomości w użytkowanie wieczyste dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Zielona Góra, Szymany Szczytno, Wrocław, Bydgoszcz, Kraków Balice). Nieruchomości te zajmują ok. 4 ha.

Łącznie przekazano samorządom i PAŻP 3145 ha. Stanowi to prawie 67% łącznej powierzchni przeznaczonych do przekazania nieruchomości.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Komunikat prasowy
powrót