Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2010.04.16, 13:11

Wprowadzenia rejonów tymczasowej rezerwacji przestrzeni powietrznej (TRPP) – Kraków oraz Warszawa.

zdj

Na wniosek SSRL SZ RP (Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP) wprowadzono rejony tymczasowej rezerwacji przestrzeni powietrznej nad m. Kraków oraz m. Warszawa, w których obowiązuje zakaz wykonywania lotów wszystkich typów statków powietrznych z wyjątkiem:

a) statków powietrznych wykonujących stałe loty komunikacyjne;
b) statków powietrznych posiadających status – HEAD, STATE, HUM, HOSP, SAR oraz przeciwpożarowych;
c) statków powietrznych wykonujących misję Air Policing;
d) statków powietrznych lotnictwa państwowego.

Pozostałe statki powietrzne mogą w uzasadnionych przypadkach wykonywać loty
w rejonie ograniczeń po uzyskaniu zezwolenia z Centrum Operacji Powietrznych, tel. +48 22 682 8766, +48 22 682 8373, faks +48 22 682 8223.

1) TRPP Kraków
Termin: 18.04.2010r. - 06.00 - 20.00 UTC
Granice rejonu:
Granice poziome: (WGS 84)
Koło o promieniu 50 km i środku w punkcie o współrzędnych:
50°03'16"N 019°56'13"E
Granice pionowe:
górna granica: FL 095
dolna granica: GND
2) TRPP Warszawa
Termin: 17.04.2010r. - 06.00 - 20.00 UTC
21.04.2010r. - 06.00 - 16.00 UTC
Granice rejonu:
Granice poziome: (WGS 84)
Koło o promieniu 50 km i środku w punkcie o współrzędnych:
52°14'29"N 021°00'46"E
Granice pionowe:
górna granica: FL 095
dolna granica: GND


Informacja o wprowadzeniu ww. rejonów TRPP zostanie opublikowana w postaci NOTAM.


Ponadto na wniosek Biura Ochrony Rządu wprowadzono:
- rejon tymczasowej rezerwacji przestrzeni powietrznej (TRPP) nad m. Warszawa,
w którym obowiązuje zakaz wykonywania lotów wszystkich typów statków
powietrznych z wyjątkiem:
1) statków powietrznych wykonujących stałe loty komunikacyjne;
2) statków powietrznych ratowniczych oraz lotnictwa państwowego.
Termin: od 16.04.2010r. – godz. 00.01 UTC
do 18.04.2010r. – godz. 23.59 UTC
Granice rejonu:
Granice poziome: (WGS 84)
Koło o promieniu 2 km i środku w punkcie o współrzędnych 52°14'27"N
021°00'43"E
Granice pionowe:
górna granica: FL 075
dolna granica: GND
- rejon tymczasowej rezerwacji przestrzeni powietrznej (TRPP) nad m. Kraków,
w którym obowiązuje zakaz wykonywania lotów wszystkich typów statków
powietrznych z wyjątkiem:
1) statków powietrznych wykonujących stałe loty komunikacyjne;
2) statków powietrznych posiadających status HEAD;
3) statków powietrznych ratowniczych oraz lotnictwa państwowego.
Termin: 18.04.2010r. – 00.01 - 23.59 UTC
Granice rejonu:
Granice poziome: (WGS 84)
Koło o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych 50°03'15"N
019°55'42"E
Granice pionowe:
górna granica: FL 095
dolna granica: GND
Informacja o wprowadzeniu ww. rejonów TRPP zostanie opublikowana w postaci
NOTAM.
powrót