Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2010.07.07, 13:20

Wojewoda przekazał PAŻP powojskowy grunt pod inwestycje służące m.in. mazurskiemu lotnisku

zdj

7 lipca Pan Krzysztof Banaszek – Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zawarł z Panem Marianem Podziewskim Wojewodą Warmińsko - Mazurskim akt notarialny ustanawiający wieczyste użytkowanie PAŻP nieruchomości o powierzchni 1980 m2, stanowiącej część powojskowego lotniska w Szymanach k/ Szczytna, która będzie wykorzystywana pod budowę ośrodka radiokomunikacyjnego.

Nowy ośrodek radiokomunikacyjny będzie znajdował się w odległości około 1,5 km od obecnego obiektu radiokomunikacyjnego, pełniącego funkcję zarówno nadawczą, jak i odbiorczą.

Inwestycja jest zgodna ze strategią realizowaną w PAŻP mającą na celu rozdzielenie funkcji nadawania i odbioru.

Usytuowana na oddanej w wieczyste użytkowanie nieruchomości inwestycja stworzy lepsze warunki dla rozwoju lotnictwa cywilnego w tym regionie.

Akt ustanawiający wieczyste użytkowanie PAŻP zawarto realizując postanowienia aktów prawnych określających tryb przekazywania nieruchomości wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego:

- ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 144, poz. 901);

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 12).
powrót