Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2010.07.23, 06:52

PAŻP dołączyła do Programu SESAR

zdj

Jedną z kluczowych zasad SESAR (Single European Sky ATM Research) jest współpraca z wszystkimi istotnymi podmiotami będącymi w branży lotniczej w celu modernizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym (jednolita europejska przestrzeń powietrzna) i wyeliminowania fragmentarycznego podejścia do europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym. W konsekwencji, powołano konsorcjum, SESAR Joint Undertaking (SJU) złożone z 17 partnerów, którego zadaniem jest stworzenie takiego sytemu przyczyniającego się do realizacji celów wyznaczonych W SES I i SES II.

W skład nowo powołanej grupy członków stowarzyszonych wchodzi m.in. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, przedsiębiorstwo Boeing, Thales Australia oraz marokańskie porty lotnicze (ONDA), którzy będą czynnie uczestniczyć w pracach w ramach zadań realizowanych przez członków the SESAR Joint Undertaking (SJU).

“Nasi nowi partnerzy, którzy dołączyli do naszego stowarzyszenia wniosą swoje szczególne doświadczenia i wiedzę. Obecnie mamy 21 dostawców usług żeglugi powietrznej uczestniczących program modernizacji w Unii Europejskiej.
Jesteśmy szczególnie zadowoleni z przystąpienia do grona naszych członków organizacji spoza Unii Europejskiej, co pokazuje zaangażowanie w opracowywaniu rozwiązań interoperacyjnych”
– powiedział Patrick Ky, dyrektor wykonawczy.

Z 13 nowo wybranych partnerów stowarzyszonych, siedmiu jest dostawcami usług nawigacji lotniczej, pięciu partnerami przemysłu, a jeden jest operatorem lotniska.

Wyrażona chęć uczestnictwa przez członków stowarzyszonych SJU jest pierwszym krokiem do zawarcia umowy między zainteresowanymi podmiotami a członkami stowarzyszenia. Proces ten ma być zakończony do końca 2010 r.

Program SESAR jest operacyjnie i technologicznie odpowiedzialny za wyzwania, jakie związane są z europejskim wzrostem ruchu lotniczego. Celem jest zapewnienie wdrożenia nowoczesnego europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym przez skoordynowanie i skoncentrowanie wszystkich działań badawczo-rozwojowych w Unii Europejskiej w obszarze ATM.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.sesarju.eu

Więcej informacji o działaniach PAŻP z SJU i FREQUENTIS znajdziecie Państwo na stronach CANSO, w sekcji Media/ATM News.
www.canso.org/atmnews
powrót