Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2010.07.27, 14:47

Umowa na Studium Wykonalności dla Baltic FAB podpisana

zdj

W dn. 19 lipca 2010 r. Pan Krzysztof Banaszek, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, podpisał z Panem Michaelem Shorthose, Dyrektorem Zarządzającym Helios Technology Limited, umowę na wykonanie Studium Wykonalności dla utworzenia Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB) (projekt nr 2008-EU-40006-S).

Studium będzie zawierało operacyjne i ekonomiczne uzasadnienie na potrzeby procesu ustanawiania i rozwoju Baltic FAB-u w świetle wymogów Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES). Zostanie ono przygotowane przez Wykonawcę: Helios Technology Limited we współpracy z Ernst &Young Corporate Finance sp. z o.o., wyłonionego w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Koszt całkowity Studium wynosi 1 250 000,00 euro, przy czym połowa tej kwoty jest finansowana w ramach funduszu transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (Trans-European Network-Transport) w dziedzinie Zarządzanie Ruchem Lotniczym/Funkcjonalne Bloki Przestrzeni Powietrznej (Air Traffic Management/Functional Airspace Blocks).

Łączna kontrolowana przestrzeń powietrzna projektowanego Baltic FAB to 409 tysięcy km2, w tym:
Rejon Informacji Powietrznej (FIR) Warszawa 334 000 km2
Rejon Informacji Powietrznej (FIR) Wilno 75 338 km2


Komunikat prasowy
powrót