Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2010.08.05, 10:37

Polsko-Litewski Funkcjonalny Blok Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB)

zdj

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Tadeusz Jarmuziewicz oraz Wiceminister Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej, Rimvydas Va?takas 29 lipca br. w Wilnie podpisali porozumienie dotyczące rozwoju Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej.

Podpisany dokument tworzy podstawy instytucjonalne dla kontynuowania przez ministerstwa właściwe ds. transportu i wszystkie zaangażowane strony działań, które prowadzone są od kilku lat na szczeblu operacyjnym, z intencją terminowej i efektywnej realizacji celów Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.
Podczas rozmów strony podkreśliły konieczność tworzenia bardziej efektywnego, bezpiecznego i przyjaznego dla użytkowników przestrzeni powietrznej systemu zarządzania ruchem lotniczym.

- Chcielibyśmy, aby kilka lat współpracy operacyjnej naszych krajów w zakresie integracji i harmonizacji systemów zarządzania ruchem lotniczym zostało poparte wspólną deklaracją wyrażoną na szczeblu ministerialnym, iż będziemy kontynuować inicjatywę Baltic FAB i dążyć do ustanowienia polsko-litewskiego FAB-u w terminach określonych w pakiecie legislacyjnym Single European Sky II. – powiedział Minister Tadeusz Jarmuziewicz podczas spotkania.

Strony zdecydowały o utworzeniu wspólnego Komitetu Strategicznego oraz odpowiednich grup roboczych dla ułatwienia prac w przyszłości i utworzenia forum współpracy z zaangażowaniem władz państwowych. Podczas spotkania, strony zadeklarowały także, iż inicjatywa powinna być otwarta dla innych krajów które zechcą dołączyć do Baltic FAB w przyszłości. Ministrowie podkreślili również konieczność skoordynowania prac z sąsiednimi inicjatywami FAB, jak również z krajami trzecimi.

Głównym celem utworzenia FAB w Europie jest osiągnięcie maksymalnej pojemności i wydajności sieci zarządzania ruchem lotniczym, skrócenia długości tras lotniczych - z czym wiąże się oszczędność paliwa lotniczego oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poprawy efektywności kosztowej instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej. Zgodnie z celami pakietu legislacyjnego Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej II (SES II) funkcjonalne bloki przestrzeni są głównymi elementami umożliwiającymi poprawę współpracy pomiędzy instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej, służącej zwiększeniu efektywności działania i redukcji kosztów. Państwa członkowskie UE są zobowiązane do utworzenia FAB-ów najpóźniej do 4 grudnia 2012 roku.

Komunikat prasowy znajduje się na www.mi.gov.pl
powrót