Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2010.12.23, 14:38

Warszawskie ILS

zdj

Obydwa warszawskie ILS pracują w drugiej kategorii. System prowadzi statek powietrzny do wysokości 30 m nad płaszczyzną drogi startowej przy widzialności (RVR- Runway Visual Range) 400 m. Od marca b.r. lotnisko w Warszawie posiadające dwie drogi startowe wyposażone w systemy ILS posiadają podejścia certyfikowane do kat. II.

W przyszłym roku, ze względu na mijający przyjęty przez PAŻP okres eksploatacji urządzeń nawigacyjnych wynoszący 15 lat, DS1 zostanie wyposażona w nowy system ILS. Urządzenie spełnia warunki techniczne dla kategorii III tzn. posiada bardziej rozbudowany system monitorowania emitowanego sygnału.

Termin oddania do użytku nowej instalacji upływa 30 listopada 2011 i zbiega się z zakończeniem prac związanych z remontem drogi startowej DS1.
W 2013 na drugiej drodze startowej tj. DS3 rozpoczną się prace związane z wymianą drugiego systemu ILS, którego przyjęty okres eksploatacji również dobiega końca. Również ten system spełniać będzie wymogi techniczne kategorii III.

Certyfikowanie operacji podejść do lądowania w kategorii wyższej niż I nie zależy wyłącznie od samego urządzenia ILS, ale również od infrastruktury lotniskowej m.in. odpowiednich świateł na drogach startowych oraz kołowania, czy zapewnienia przez zarządzającego portem odpowiednich służb zgodnie z międzynarodowymi przepisanymi.
Na podstawie danych z ostatnich lat, można powiedzieć, że na warszawskim lotnisku jedynie przez średnio 60 godzin mamy do czynienia z warunkami ograniczonej widzialności, które wymagały wprowadzenia wyższej kategorii niż pierwsza.

Jedynie przez średnio 30 godzin rocznie warunki pogodowe wymagają podejść do lądowania w kategorii wyższej niż obecnie dostępna, druga.

Komunikat prasowy
powrót