Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2011.01.27, 13:57

Statystyki i prognozy Urzędu Lotnictwa Cywilnego

zdj

Polskie porty lotnicze obsłużyły łącznie 20 mln 469 tys. pasażerów oraz 241 tys. pasażerskich operacji lotniczych, co stanowiło wzrost odpowiednio o 8.1% oraz 1.2% w stosunku do roku 2009. Wciąż jednak większość polskich lotnisk notuje mniejszy ruch lotniczy niż w 2008 roku. Łączna liczba obsłużonych na polskich lotniskach, operacji lotniczych jest mniejsza o ponad 6 procent niż we wspomnianym 2008 roku.

„O ile w pierwszej połowie roku dynamika obsługiwanych pasażerów zwiększała się (pomijając kwiecień), o tyle pod koniec roku nastąpiło dość wyraźne wyhamowanie”. – czytamy w komunikacie ULC.

„Niestety ze spływających na bieżąco informacji wynika, że to wyhamowanie pogłębia się, zatem po pierwsze: w roku 2010 mieliśmy do czynienia z działaniem niskiej bazy statystycznej, a po drugie należy się spodziewać słabszego roku 2011 pod względem dynamiki obsłużonych pasażerów aniżeli było to w roku 2010.” - prognozuje ULC.

Godnym zauważenia jest zjawisko wzrostu (z 79,5 do 85 pas.). średniej liczby pasażerów przypadająca na jedną operację.

Wzrost wynika z kilkuletniej tendencji na rynku polskim – spadku liczby krajowych operacji lotniczych realizowanych mniejszymi statkami powietrznymi. Na wzrost tego współczynnika niebagatelny wpływ ma również rozwój ruchu czarterowego charakteryzującego się zarówno większymi statkami powietrznymi jak i wyższym współczynnikiem wypełnienia.

Link do komunikatu ULC http://www.ulc.gov.pl
Tabela
powrót