Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2011.01.31, 12:57

System Wspólnego Podejmowania Decyzji - poprawi punktualność, ograniczy hałas i zużycie paliwa

zdj

W Porcie Lotniczym Poznań-Ławica wprowadzane jest rozwiązanie, które pozwoli poprawić punktualność samolotów, ograniczyć emisję hałasu i zużycie paliwa przez użytkowników poznańskiego lotniska.

W piątek, 28 stycznia br., wszystkie podmioty zaangażowane w pracę Portu Lotniczego Poznań - Ławica podpisały umowę wprowadzającą na poznańskim lotnisku System Wspólnego Podejmowania Decyzji (CDM - Collaborative Decission Making). Fundamentem systemu CDM jest jednolita platforma podziału oraz przepływu – pomiędzy poszczególnymi partnerami – pełnej informacji na temat obsługi samolotów w rejonie lotniska (lądowanie, obsługa naziemna, start).

„CDM pozwoli na bardziej efektywne wykorzystaniu zasobów lotniskowych” – powiedział Prezes PAŻP Krzysztof Banaszek - Bezpośrednim wynikiem wprowadzenia tego rozwiązania jest zwiększone wzajemne zaufanie partnerów działających w CDM. Dokładniejsza i pełniejsza informacja o sytuacji panującej na lotnisku, pozwoli wszystkim uczestnikom procesu na szybsze przewidywanie kolejności zdarzeń i pełne monitorowanie wszystkich operacji w obszarze lotniska.”

„Zawarcie porozumienia dotyczącego tego Systemu to dla nas nie tylko duża satysfakcja, ale i korzyść ze współpracy pomiędzy wszystkim służbami na lotnisku – bieżąca wymiana informacji umożliwia szybkie reagowanie w sytuacjach zakłócenia ruchu pasażerskiego – powiedział Mariusz Wiatrowski, Prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Podstawą działania CDM jest ścisła współpraca wszystkich partnerów oraz przepływ niezbędnych informacji w całym procesie związanym z korzystaniem samolotu z lotniska - lądowanie, obsługa naziemna, odlot. CDM zakłada poprawę punktualności wykonania wszystkich tych operacji. Efektem działania CDM jest m.in. zmniejszenie zagęszczenia samolotów na płycie lotniska i drogach kołowania, przez co ruch samolotów odbywa się sprawniej. Powoduje to znaczne zmniejszenie ryzyka zakłócenia punktualności rejsów. CDM pozytywnie wpłynie również na ograniczenie kosztów ruchu naziemnego na lotnisku, a także na optymalne wykorzystanie infrastruktury lotniskowej i efektywniejsze wykorzystanie zasobów firm handling’owych.

CDM oznacza współpracę partnerów przy takich elementach obsługi operacji lotniczych jak:
- wyznaczenie optymalnych i dokładnych czasów kołowania samolotów,
- uaktualnianie planów lotów (przez wymianę odpowiednich depesz zawierających oczekiwany czas wylądowania, wykołowania, wyjścia z bloków i startu),
- obsługa przed startem (wspólne planowanie wyprowadzania samolotów ze stanowisk postojowych skracające czas oczekiwania bezpośrednio przed drogą startową, umożliwiające sprawniejsze wykonywanie startów).

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej została powołana 1 kwietnia 2007 roku na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.). Naszym zadaniem jest poprzez zapewnienie bezpiecznego, płynnego i efektywnego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Komunikat prasowy

Na zdjęciu: od lewej Prezes PAŻP – Krzysztof Banaszek, Prezes PL Poznań-Ławica – Mariusz Wiatrowski, Prezes POZ Airport Services – Leszek Cichy.
powrót