Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2011.04.13, 11:51

Krok w kierunku Lotniska Lublin

zdj

Prezes Zarządu Portu Lotniczego Lublin Pan Grzegorz Muszyński i Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Pan Krzysztof Banaszek podpisali umowę dzierżawy nieruchomości, na której zostanie usytuowana pomoc nawigacyjna służąca lubelskiemu lotnisku i przestrzeni powietrznej nad terenami Lubelszczyzny.

- D-VOR czyli dopplerowska radiolatarnia umożliwi bezpieczne nawigowanie w tej części kraju oraz wspierał będzie lądowania na lubelskim lotnisku – powiedział Krzysztof Banaszek, Prezes PAŻP. - Mam nadzieję, że dzięki konsekwentnym, stopniowym działaniom, lubelskie lotnisko będzie się rozwijać dynamicznie uzasadniając nakłady poczynione przez PAŻP – dodał Krzysztof Banaszek, Prezes PAŻP.

Należy dodać, że w Dęblińskiej WSOSP szkoleni są obecnie, zgodnie z cywilnymi procedurami i w oparciu o certyfikat ULC wydany dla ośrodka szkolenia, kontrolerzy ruchu lotniczego, którzy mogą znaleźć prace przy obsłudze ruchu lotniczego na lubelskim lotnisku.

- Kwestia bezpieczeństwa podróżujących jest dla nas priorytetowym zadaniem - podkreślił Grzegorz Muszyński, Prezes PLL. - Cieszę sie, że udało nam się nawiązać współpracę z PAŻP.

Przekazanie nieruchomości PAŻP-owi nastąpi w ciągu 14 dni od daty podpisania.

Komunikat prasowy

Zdjęcie: Jacek Babicz
powrót