Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2011.04.22, 09:57

ZRPL popiera propozycje PAŻP

zdj

W dniu 21 kwietnia 2011 Prezes ZRPL Jan Pamuła oraz Prezes PAŻP Krzysztof Banaszek przeanalizowali podstawowe elementy przygotowanej przez PAŻP propozycji wkładu do dokumentu Plan Skuteczności Działania dla Polski 2012-2014 oraz propozycji alokacji kosztów i stawek opłat nawigacyjnych na rok 2012, w szczególności:

1.opłata za nawigację trasową o nazwie ER (en-route)
2.opłata za nawigację terminalową o nazwie TNC (terminal navigation charge)
wynoszących odpowiednio:
ER - 164,63 PLN (ok. 43 EUR)
TNC – ok. 813 PLN (przy założeniu nowej alokacji kosztów i jednej strefie opłat)

Związek Regionalnych Portów Lotniczych i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej deklarują wsparcie dla przedłożonych propozycji oraz podkreślają ich znaczenie dla rozwoju rynku lotniczego na lotniskach regionalnych, który możliwy będzie dzięki zaproponowanym zmianom w stawce opłaty terminalowej jak też poprzez utrzymanie wszystkich polskich lotnisk komunikacyjnych obsługiwanych przez PAZP w tzw. jednej strefie opłat.

- Cieszę się, że nasze propozycje cennika opłat nawigacyjnych na przyszły rok spotkały się ze zrozumieniem i poparciem tak ważnego podmiotu jak Związek Regionalnych Portów Lotniczych -instytucji skupiającej lotniska obsługujące większość ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej -powiedział Krzysztof Banaszek prezes PAŻP.

- Jedna opłata terminalowa dla wszystkich polskich lotnisk, to w obecnej sytuacji rozwiązanie bardziej racjonalne niż stosowane wcześniej, które polegało na niższej opłacie dla lotniska w Warszawie i wyższej dla lotnisk regionalnych. Jedna strefa opłat będzie sprzyjać rozwojowi regionalnemu, co jest zgodne z polityką Unii Europejskiej – podkreśla Jan Pamuła prezes ZRPL.

Zarówno ZRPL i PAZP stoją na stanowisku, że utrzymanie jednej strefy opłat terminalowych do czasu kiedy nie zostaną w Polsce wypracowane mechanizmy w zakresie systemu zachęt oraz finansowania usług żeglugi powietrznej z innych źródeł, jest rozwiązaniem pozwalającym na zapewnienie bezpiecznej i efektywnej obsługi ruchu lotniczego do czasu kiedy nie nastąpi znaczny wzrost ilości operacji na lotniskach regionalnych, umożliwiający samodzielne finansowanie organów TWR działających na tych lotniskach.
Komunikat ZRPL-PAŻP
powrót