Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2011.04.28, 15:02

Propozycja stawek opłat nawigacyjnych na rok 2012

zdj

Rzeczpospolita: "Polska Agencja Żeglugi Powietrznej chce od nowego roku obniżyć opłatę za pomoc w lądowaniu o ok. 240 zł. Ale o 3,5 euro zdrożeć ma opłata za przelot przez polską przestrzeń powietrzną."

W przedstawionych analizach zawartych w komunikacie opublikowanym w dniu 21.04.2011 PAŻP podkreśla, że wyniki osiągane w obszarze poprawy efektywności operacyjnej wskazują na wzrost ceny usług trasowych jedynie o 3,5 EURO (do 43 EURO) przy jednoczesnym spełnieniu celów UE odnośnie radykalnego obniżenia opóźnień w lotach nad Polską. Cena tych usług pozostanie nadal jedną z najniższych w Europie i będzie poniżej wartości wyznaczonej przez Komisję Europejską wynoszącej ok. 53 EURO)

W roku 2010 PAŻP osiągnęła szczególnie dobre wyniki w tym zakresie doprowadzając do ograniczenia opóźnień do ok. 1 minuty na lot w porównaniu do 2-3 minut na lot w latach 2008-2009. Takie działania prowadzą do ograniczenia kosztów przewoźników lotniczych o kilkadziesiąt milionów EURO rocznie!

Link do tekstu źródłowego.


Szczegółowe informacje w załączonych komunikatach i dodatkowych informacjach:
- Stawki opłat nawigacyjnych na 2012 rok
- Stawki opłat nawigacyjnych na 2012 rok informacje dodatkowe
powrót