Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2011.09.12, 09:32

„Przyszłość transportu lotniczego”

zdj

W czasie Forum Ekonomicznego 2011 w Krynicy jednym z wydarzeń był panel zatytułowany „Przyszłość transportu lotniczego”. Gościem specjalnym panelu był Pan Cezary Grabarczyk, Minister Infrastruktury.

W dyskusji udział wzięli następujący paneliści:
- Dagmar Grossmann, Założyciel, Central Europe Private Aviation(CEPA), Czechy
- Michał Marzec, Dyrektor Naczelny, Porty Lotnicze, Polska
- Krzysztof Michalski, Prezes, Agencja Mienia Wojskowego (AMW), Polska
- Ross Mitchell, Dyrektor ds. Sprzedaży, BOMBARDIER INC., Wielka Brytania
- Jan Pamuła, Prezes Zarządu, Kraków Airport, Polska
- Oliver Stone, Dyrektor Operacyjny, Colibri Aircraft Ltd., Wielka Brytania

Moderatorem panelu był Pan Krzysztof Banaszek, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, który przedstawił aktualne informacje o ruchu lotniczym w Polsce oraz średnio i długoterminowe prognozy Eurocontrol dotyczące rozwoju tego rynku do roku 2025. Prezentacja przygotowana na panel w załączeniu: (link do PDF).

W czasie panelu dyskutowane były następujące zagadnienia:

- Konkurencyjność transportu lotniczego na krótkie i średnie odległości a rozwój sieci kolei dużych prędkości w Europie.
- Problematyka rozwoju towarowych połączeń intermodalnych (cargo) z polskich portów lotniczych z siecią transportową Polski i Europy.
- Regionalny wymiar działalności portów lotniczych, czyli transport lotniczy pasażerski i cargo jako czynnik integralności regionów.
- Liberalizacja rynku transportu lotniczego w Europie – Idea Otwartego Nieba.
- Jednolita Europejska Przestrzeni Powietrzna.

Podsumowaniem dyskusji paneli stów były następujące wnioski:

- Potrzeba większej deregulacji polskiego rynku lotniczego w szczególności w odniesieniu do nowych rodzajów usług lotniczych takich jak Business Aviation.
- W najbliższych latach trwał będzie rozwój portów regionalnych oraz oczekiwane jest zwiększenie oferty połączeń do hub-ów z portów regionalnych.
- Wskazana jest racjonalizacja w zakresie tworzenia lotnisk regionalnych na bazie gruntów przekazywanych z AMW i dopasowanie ich wielkości oraz rodzaju oferowanych usług do istniejącej sieci lotnisk w Polsce.
- Zmniejszenie barier wejścia na polski rynek usług lotniczych oraz certyfikacji samolotów – obecnie postrzeganych jako bariera wejścia na rynek i blokada jego rozwoju.
- Rozwój transportu lotniczego będzie w nieznacznym stopniu ograniczony przez rozwój kolei dużych prędkości w Polsce, choć zjawisko to można określić jako „szorstką przyjaźń” z uwagi na zarówno kompatybilność jak i konkurencyjność oferty. Przykład połączenia Paryż – Nicea, jako jednego z połączeń wewnątrz Francji użytkującej od lat TGV, wskazuje na kompatybilność oferty kolei i lotnictwa.
- Na wzrost rynku cargo w Polsce wpłynie rosnące znaczenie firm kurierskich oraz powiększanie ich oferty realizowanej z wykorzystaniem transportu lotniczego.

Duże zainteresowanie panelem oraz rozwój rynku usług lotniczych a także poszerzający się zakres zagadnień jakie poruszane są w trakcie Forum w Krynicy sprawia, że zdaniem uczestników panelu w przyszłym roku zasadne jest oddzielne omówienie zagadnień operacyjnych i ruchowych, zwłaszcza po EURO 2012 oraz w ramach niezależnego panelu omówienie zagadnień otwarcia rynku lotniczego, deregulacji a także finansowania lotnictwa, w tym pomocy publicznej.

Więcej informacji:
1. http://www.forum-ekonomiczne.pl/
2. http://m.forbes.pl/mobile/artykul/home/wydarzenia/grabarczyk-optymista-ws--rozwoju-lotnictwa,19214,1,none
3.http://www.airfrance.com/common/image/pdf/en/reseau_prog/crp_france_en.pdf
4. http://www.businessaviation.com/
5. PAŻP - link do pliku z prezentacją.
powrót