Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2011.12.28, 12:52

Umowa PAŻP z Głównym Geodetą Kraju – krok na drodze udostępnienia sygnału GPS, jako sensora w żegludze powietrznej.

zdj

Podpisano umowę PAŻP z Głównym Geodetą Kraju - prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, umożliwiającą PAŻP nieodpłatne wykorzystanie geodezyjnej sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS do monitorowania stanu systemu GPS.

Dane o stanie sygnału GPS będą gromadzone i utrzymywane przez cztery tygodnie.
Umową obowiązywać będzie przez rok i przewiduje, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii będzie:
- prowadzić rejestrację danych z satelitów GPS;
- przechowywać na serwerach systemu ASG-EUPOS zarejestrowane dane przez okres przynajmniej czterech tygodni od dnia ich zarejestrowania;
- udostępniać zarejestrowane dane na żądanie PAŻP przez okres, co najmniej czterech tygodni;
- udostępnianić PAŻP informacje o aktualnej dostępności obserwacji ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS w ustalonych odstępach czasu.

Ponadto Główny Geodeta Kraju zapewni PAŻP dostęp do danych obserwacyjnych GNSS ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS

- Dostępność powyższych danych jest jednym z warunków udostępnienia sygnału GPS, jako sensora w nawigacji - podkreślił Krzysztof Banaszek prezes PAŻP

- Polska Agencja Żeglugi Powietrznej staje się kolejnym instytucjonalnym użytkownikiem systemu ASG-EUPOS, budowanego pierwotnie dla przedsiębiorców – zaznaczyła Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju.


Zgodnie z zaleceniem Załącznika 10 ICAO Kraj, który zatwierdził operacje oparte o GNSS powinien zapewnić, że dane odpowiednie dla tych operacji będą rejestrowane. Dane te są głównie przeznaczone do wykorzystania w badaniach wypadków i incydentów lotniczych. Mogą być także wykorzystywane w okresowych potwierdzeniach, że dokładność, wiarygodność, ciągłość i dostępność sygnału są utrzymywane w granicach wymaganych dla zaaprobowanych operacji.
PAŻP planuje wykorzystanie systemu GPS wspartego przez pokładowy system ABAS, jako sensora nawigacyjnego do wsparcia operacji PRNAV w TMA Warszawa.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej została powołana 1 kwietnia 2007 roku na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.) Jej zadaniem jest zarządzanie przestrzenią powietrzną poprzez zapewnienie bezpiecznego, płynnego i efektywnego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

W 2011 roku PAŻP obsłużył około 640 tysięcy operacji lotniczych. Temu historycznemu rekordowi liczby operacji lotniczych towarzyszył inny rekord. Rekordowa, jakość naszych usług mierzona punktualnością! Tylko 0, 7 minuty opóźnienia na lot.

Dodatkowych informacji udziela:
Grzegorz Hlebowicz
rzecznik prasowy
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
tel. 0-22 574 67 74, 0 609 501 241,
e-mail: rzecznik@pansa.pl
powrót