Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.01.03, 10:31

Puls Biznesu: Opłaty za loty idą w dół

zdj

Wszędzie w górę, ale nie na polskim niebie.
Przewoźnicy zapłacą mniej za przelot, start i lądowanie.

Od Nowego Roku obowiązują nowe stawki za usługi Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), państwowej instytucji odpowiedzialnej za nawigację linii lotniczych podczas prze­lotu nad Polską i operacji na lotniskach.

Stawka za przelot spadła z ponad 39 do 36 EUR, czyli najniższego poziomu od 2008 r., gdy powstała PAŻP.

Jest to też jedna z najniższych opłat w Unii Europejskiej, gdzie średnia sięga 51,55 EUR (o 0,4 EUR więcej niż w ubie­głym roku).

Jeszcze bardziej, bo o jedną czwartą, spadła stawka za nawigację termina­lową, czyli usługi świadczone przy startach i lądowaniach.

W tym roku wynosi ona 781,06 zł, wobec 1051,03 zł w ubiegłym roku. Obowiązuje na 12 polskich lotniskach kon­trolowanych (w tym także Modlinie), a w połowie roku zacznie też najprawdopodob­niej obowiązywać w porcie lotniczym Lublin - Świdnik. Wtedy też opłata termina­lowa wzrośnie o 1 proc, do 789,29 zl.

Opłaty pobierane przez agen­cję wnoszą linie lotnicze. Mają one pokryć wydatki PAŻP, nie są natomiast źródłem zysku i w przypadku nadpłat są zwraca­ne przewoźnikom.
- Opłaty lotniskowe i nawi­gacyjne to po paliwie i leasingu najczęściej trzecia największa grupa kosztowa dla linii lotni­czych. To bardzo dobry ruch, który podniesie konkurencyj­ność polskiego nieba. Każdy przewoźnik przy planowaniu tras bierze pod uwagę także koszty. Jesteśmy dobrym kra­jem dla tranzytu i obniżenie stawek pomoże zwiększyć ruch - ocenia Sebastian Mikosz, były prezes LOT.

W 2011 r. PAŻP obsłużył oko­ło 640 tys. operacji lotniczych, a średnie opóźnienie na lot zre­dukował do 0,7 minuty.

Puls Biznesu 3 stycznia 2012 roku
powrót