Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.02.17, 11:29

Nowy p.o. prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

zdj

Prezes Rady Ministrów RP Donald Tusk, na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, na wniosek Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka, odwołał z dniem 17 lutego 2012 roku Pana Grzegorza Kruszyńskiego ze stanowiska Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Z dniem 17 lutego 2012 r. Premier powierzył Panu Tomaszowi Kądziołce, dotychczasowemu Wiceprezesowi ULC, pełnienie obowiązków Prezesa ULC, do czasu powołania nowego Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Źródło: http://www.transport.gov.pl/
powrót