Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.03.07, 16:35

Umowa pomiędzy PAŻP i firmą INDRA Sistemas S.A. regulująca zasady udziału PAŻP w projektach SESAR.

zdj

W dniu 07 marca 2012 r. w czasie ATC Global w Amsterdamie została podpisana umowa pomiędzy PAŻP i INDRA dotycząca udziału PAŻP w projektach SESAR w ramach grupy członków stowarzyszonych. Umowa jest efektem działań podejmowanych przez Polskę i PAŻP ukierunkowanych na włączenie podmiotów z naszego kraju do projektów realizowanych i finansowanych w ramach SESAR JU. Zawarcie umowy między zainteresowanymi podmiotami a członkami stowarzyszenia kończy proces wyboru członków stowarzyszonych a następnie negocjacji i uzgodnień dotyczących zakresu włączenia tych członków w projekty SESAR.

Program SESAR jest operacyjnie i technologicznie odpowiedzialny za wyzwania, jakie związane są z europejskim wzrostem ruchu lotniczego. Celem jest zapewnienie wdrożenia nowoczesnego europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym przez skoordynowanie i skoncentrowanie wszystkich działań badawczo-rozwojowych w Unii Europejskiej w obszarze ATM. Jedną z kluczowych zasad SESAR (Single European Sky ATM Research) jest współpraca z wszystkimi istotnymi podmiotami będącymi w branży lotniczej w celu modernizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym (jednolita europejska przestrzeń powietrzna) i wyeliminowania fragmentarycznego podejścia do europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym. W konsekwencji, powołano konsorcjum, SESAR Joint Undertaking złożone z 17 partnerów, którego zadaniem jest stworzenie takiego sytemu przyczyniającego się do realizacji celów wyznaczonych W SES I i SES II.


W skład powołanej grupy członków stowarzyszonych wchodzi m.in. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (Indra), przedsiębiorstwo Boeing (Airbus), Thales Australia (Thales) oraz marokańskie porty lotnicze (ONDA), którzy będą czynnie uczestniczyć w pracach w ramach zadań realizowanych przez członków SJU. Z 13 nowo wybranych partnerów stowarzyszonych, siedmiu jest dostawcami usług nawigacji lotniczej, pięciu partnerami przemysłu, a jeden jest operatorem lotniska.

Więcej informacji można uzyskać na stronie SESAR Joint Undertaking.

Na zdjęciu: K.Banaszek, Prezes PAŻP oraz R.Gallego z firmy INDRA
powrót