Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.03.27, 08:43

Nie ma „szczeliny poprzecznej” na polskim niebie!

zdj

Wyjaśnienia do publikacji zamieszczonej na oficjalnej stronie internetowej Pana Posła Jerzego Polaczka http://www.jerzypolaczek.pl/aktualnosci/34-aktualnoci/358-szczelina-poprzeczna-na-polskim-niebie

Funkcjonalne Bloki Przestrzeni tworzone są przez państwa członkowskie UE w ramach realizacji koncepcji Jednolitego Europejskiego Nieba (SES).
Tworzenie FAB-u zgodnie z prawem UE to obowiązkowa forma współpracy minimum dwóch państw.

Prace nad FAB-ami obejmują kilka możliwych płaszczyzn współpracy, do których należą między innymi:
1. wspólne szkolenie personelu,
2. wspólne zakupy urządzeń zabezpieczenia ruchu lotniczego,
3. wspólna implementacja systemów żeglugi powietrznej,
4. wspólny nadzór i certyfikacja oraz audyty potwierdzające bezpieczeństwo zapewnianych usług,
5. optymalizacja przestrzeni powietrznej w sposób zapewniający jej efektywniejsze wykorzystanie i obniżenie kosztów zapewniania służb.

W ramach w/w obszarów współpracy Polski i Litwy analizowanych jest wiele koncepcji, w ramach których PAŻP wspólnie z Oro Navigacija (litewska instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej) będą mogły wypracować optymalne rozwiązania.

Obecnie PAŻP świadczy usługi taniej, a litewscy partnerzy świadczą je punktualniej – połączenie tych doświadczeń być może pozwoli na dalsze ograniczenie opóźnień w polskiej przestrzeni powietrznej (w roku 2011 wyniosły one 0,67 min/lot) przy równoczesnym utrzymaniu niskiej ceny usług,

Z wielu możliwych obszarów współpracy analizowany jest też wariant optymalizacji podziału przestrzeni powietrznej, który zostanie wdrożony tylko, jeśli analiza kosztów i korzyści potwierdzi, że takie rozwiązanie będzie korzystne dla przewoźników lotniczych zarówno w kontekście korzyści operacyjnych oraz ekonomicznych i przełoży się na niższe opłaty nawigacyjne, a w konsekwencji na niższe ceny biletów lotniczych.
Na obecnym etapie prac nie można mówić o jakichkolwiek decyzjach w tym zakresie – przedstawiciele Ministerstw Polski i Litwy negocjują nadal umowę ramową, a nie poszczególne możliwe do realizacji w ramach FAB-u rozwiązania.

Delegowanie służb w części przestrzeni nie jest niczym nowym w Europie – takie rozwiązania są stosowane zarówno w krajach zachodniej Europy, jak też na terenach przygranicznych Polski oraz Niemiec i Czech od wielu lat. Nigdy nie oznaczało to i nie oznacza w przypadku FAB-u utraty suwerenności przez Polskę.

Obecnie jednym z najdalej posuniętych rozwiązań FAB-owych jest utworzenie przez Szwecję i Danię jednej instytucji (spółki europejskiej), która będzie zapewniała służby żeglugi powietrznej w przestrzeni obu krajów.
Nie można mówić o utracie suwerenności nad żadnym fragmentem polskiego nieba. Można natomiast mówić o współpracy polegającej na wymianie doświadczeń. Jedną z form tej wymiany jest powierzenie pewnych zadań litewskim partnerom oraz innych zadań służbom PAŻP.
powrót