Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.04.13, 08:30

Przegląd wytycznych w lotnictwie

zdj

12 kwietnia 2012 r. Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny przeprowadził „Public Hearing New developments in air transport” publiczne wysłuchanie dotyczące bieżącego przeglądu wytycznych w sprawie sektora lotnictwa.
Wzięły w nim udział kluczowe podmioty tej branży.

Przegląd objął wytyczne z 1994 r., art. 92 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dotyczące pomocy państwa dla lotnictwa oraz wytyczne UE „2005 Aviation Guidelines” w zakresie finansowania portów lotniczych i pomocy dla linii lotniczych rozpoczynających działalność.
Celem publicznego wysłuchania było omówienie wyników konsultacji, jakie odbywały się w roku 2011 i dotyczyły kierunków zmian polityki w zakresie wsparcia lotnictwa zawartych w dokumencie „2005 Aviation Guidelines”
Od czasu wejścia w życie wytycznych z 2005 r. na rynku transportu lotniczego dokonała się znacząca zmiana.
Wzrosła liczba tanich przewoźników, którzy uzyskali duże udziały w rynku. Także tradycyjni krajowi przewoźnicy rozwinęli swoją działalność w Europie. W reakcji na skargi otrzymane zarówno od tradycyjnych przewoźników, jak i tanich linii, Komisja postanowiła dokonać przeglądu obecnych przepisów i przygotować wniosek dotyczący zmienionych wytycznych w lotnictwie, do wiosny 2012 r.

Informacje na temat procesu konsultacji diostępne są pod adresem:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/

Komunikat Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące finansowania portów lotniczych i pomocy państwa na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych oferujących przeloty z regionalnych portów lotniczych dostępny jest pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/

Na w/w stronie dostępne są również opinie konsultowanych państw oraz instytucji, w tym opinie Polski przygotowane przez UOKiK:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_aviation_guidelines/poland_pl.pdf

Stanowisko LOT dostępne jest pod adresem:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_aviation_guidelines/lot_en.pdf

Dyskutowane zagadnienia są szczególnie istotne dla lotnisk regionalnych oraz usług oferowanych przez przewoźników niskokosztowych. Wynik konsultacji oraz dalsze prace będą dostępne na stronie EKES.

Prezentacje: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-air-transport-new-developments-presentatio
powrót