Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.09.03, 08:46

Ruch lotniczy obsługiwany w FIR Warszawa w ostatnich tygodniach.

zdj

Krótkoterminowa prognoza STATFOR z roku 2011 przewidywała że ruch w polskiej przestrzeni powietrznej będzie rósł (wzrost o 8,7%) najszybciej (nie licząc państw bałkańskich i Mołdawii) spośród państw członkowskich Eurocontrol. Dwuletnia prognoza (2012-2013) z maja 2012 roku, jest już dużo mniej optymistyczna, zakłada wzrost w Polsce o 5,5%.

Dzięki wynikom operacyjnym osiągniętym przez PAŻP od stycznia do lipca 2012 odnotowaliśmy wpływ dwóch czynników które można określić jako „Efekt OLT” oraz „Efekt EURO”. Ruch lotniczy obsługiwany w FIR Warszawa w ostatnich tygodniach wskazuje na rozszerzanie się strefy spowolnienia gospodarczego również na Polskę. Poniżej przedstawiono statystki ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej w podziale na przeloty, doloty/odloty i ruch krajowy.
Wykresy

Przebiegi wykresów w ostatnich tygodniach pokazują, że liczba obsługiwanych operacji pokrywa się z wynikami z roku 2011 a notowane w poprzednich miesiącach nawet kilkunastoprocentowe wzrosty ograniczone są obecnie do przedziału od 0 % do ok. 2 % a w przypadku operacji w ruchu krajowym po ogromnych wzrostach w II kwartale 2012 nastąpił w sierpniu spadek poniżej liczby operacji wykonywanych w latach ubiegłych. Do lipca zarówno liczba operacji jak też uzyskiwana liczba jednostek usługowych pokrywały się z planami PAŻP w tym okresie. Niezła pierwsza połowa roku nie gwarantuje jednak pokrycia kosztów PAŻP za cały rok w przypadku utrzymania się spadku ruchu lotniczego odnotowanego w ostatnich tygodniach. Analiza wykresów wskazuje, że ich przebiegi są podobne do tych zanotowanych w pierwszych miesiącach roku 2009 kiedy w Polsce z kilkumiesięcznym „opóźnieniem” nastąpiły spadki ruchu wywołane kryzysem.

Informacje o ruchu lotniczym w FIR Warszawa
powrót