Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.11.19, 07:29

Spotkanie Robocze FABaltic`a PMO

zdj

W dniach 16-17 listopada 2012 r. odbyło się w Wilnie spotkanie robocze ekspertów VĮ "Oro navigacija" oraz PAŻP, które jest kolejnym z cyklu spotkań przygotowawczych dla inicjatywy określanej jako Bałtycki Funkcjonalny Blok Przestrzeni Powietrznej FABaltic`a.
Podpisanie umowy określającej zasady współpracy litewskiej i polskiej instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej w ramach BalticFAB, planowane jest na 19 listopada 2012 r.

Program dla utworzenia Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB) wynika z obowiązków nałożonych na państwa członkowskie, zawartych w rozporządzeniach Unii Europejskiej dotyczących utworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

Zgodnie z brzmieniem nowego pakietu legislacyjnego SES II definicja FAB brzmi następująco: "Funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej FAB" oznacza blok przestrzeni powietrznej bazujący na wymogach operacyjnych i ustanowiony niezależnie od granic państwowych, gdzie świadczenie usług żeglugi powietrznej i funkcji pokrewnych są zoptymalizowane w celu wprowadzenia w każdym funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej, wzmocnionej współpracy wśród zapewniających służby żeglugi powietrznej lub, w stosownych przypadkach, dostawców zintegrowanych".

Polsko-litewska inicjatywa dotycząca funkcjonalnego bloku przestrzeni opiera się na wieloletniej, bliskiej współpracy polskiej i litewskiej instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej (ANSP), oraz porozumieniu o współpracy zawartym pomiędzy litewskim i polskim urzędami nadzoru nad lotnictwem cywilnym.
Baltic FAB jest prowadzony przy współpracy Ministerstw Transportu Polski oraz Litwy, odpowiednich urzędów nadzoru nad lotnictwem cywilnym jak również władz wojskowych obu krajów.
FABaltic`a umożliwi osiągnięcie wyższej pojemności, poprawę wydajności sieci zarządzania ruchem lotniczym, skrócenie długości tras lotniczych - z czym wiążą się oszczędność paliwa lotniczego oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.
Cele te zostaną osiągnięte przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poprawy efektywności kosztowej instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.
Struktury projektowe Baltic FAB, po zatwierdzeniu przez poszczególnych prezesów ANSP, służą ON i PAŻP w pracach nad wykonaniem wszystkich zadań zgodnych z harmonogramem zatwierdzonym przez polsko – litewski Komitet Strategiczny.
Państwa członkowskie UE są zobowiązane do utworzenia FAB-ów najpóźniej do 4 grudnia 2012 roku.

Komunikat prasowy

Strony WWW:

http://www.balticfab.eu
http://www.pansa.pl
http://www.ans.lt
powrót