Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.12.07, 20:01

„Lotnictwo: Twoje niezawodne połączenie ze światem”

zdj

„Lotnictwo: Twoje niezawodne połączenie ze światem” – pod tym tegorocznym hasłem w rocznicę podpisania konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, zwanej potocznie konwencją chicagowską (7 grudnia 1944 r.) obchodzony jest Dzień Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

W konwencji zawarto szlachetne przesłanie, że „rozwój międzynarodowego lotnictwa cywilnego może przyczynić się w znacznej mierze do stworzenia i utrzymania przyjaźni i zrozumienia między narodami i ludami świata oraz że wszelkie jego nadużycie może zagrozić bezpieczeństwu powszechnemu”. Polska jest jednym z członków - założycieli, pierwotnych sygnatariuszy konwencji chicagowskiej.

Konwencja Chicagowska powołała do życia Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), która poprzez współpracę i konsensus pomiędzy jej 190 członkami stworzyła solidną bazę wspólnych standardów lotniczych, przyczyniając się do rozwoju i bezpieczeństwa lotnictwa na całym świecie.

Obchody Dnia Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego mają na celu upowszechnienie świadomości znaczenia międzynarodowego lotnictwa cywilnego w społecznym i gospodarczym rozwoju państw. Dzień ten jest okazją do podkreślenia znaczenia transportu lotniczego dla gospodarki światowej.

Tegoroczne hasło towarzyszące obchodom Dnia Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego zostało w Polsce w stu procentach potwierdzone. Mimo ataku zimy, lotnictwo jest Twoim niezawodnym połączeniem ze światem.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej składa całej branży lotniczej i lotniskowej serdeczne życzenia, by praca na rzecz rozwoju tego najbezpieczniejszego środka transportu była źródłem naszej wspólnej satysfakcji.
powrót