Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2013.04.09, 13:00

Współpraca PAŻP i AON w obszarze żeglugi powietrznej

zdj

W Akademii Obrony Narodowej 5 kwietnia br. podpisano porozumienie o współpracy między Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Akademią Obrony Narodowej.

Pod treścią dokumentu podpis złożyli rektor-komendant AON gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek i prezes PAŻP dr Krzysztof Banaszek.

Porozumienie określa relacje obu instytucji w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz szeroko rozumianego wspierania i propagowania edukacji z zakresu żeglugi powietrznej. Szczegółowo współpraca obejmować będzie m.in. wspólne badania w obszarze zarządzania przestrzenią powietrzną, powoływanie wspólnych zespołów zadaniowych do realizacji projektów badawczych, współorganizację lub uczestnictwo w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych, wspólne publikacje w periodykach naukowych, prowadzenie szkoleń i konsultacji w zakresie żeglugi powietrznej, organizowanie praktyk studenckich oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Źródło:
http://www.aon.edu.pl/
powrót