Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2007.10.17, 12:31

20 października - Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego.

zdj

20 października br. ponad 50 tysięcy kontrolerów ruchu lotniczego na całym świecie będzie obchodzić Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego. IFATCA - Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego, ustanowiła ten dzień Dniem Kontrolera, w dowód uznania tej profesji i jej wkładu w rozwój transportu lotniczego. W Polsce ten trudny i odpowiedzialny zawód uprawia 400 osób, pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

FATCA to światowa Federacja zrzeszająca kontrolerów ruchu lotniczego ze 138 państw. Pośród jej głównych zadań, najważniejszym jest promowanie bezpieczeństwa, sprawności i regularności w lotnictwie, oraz ochrona zawodu kontrolera ruchu lotniczego.
Ponad 50 lat temu, w 1956, narodziła się idea utworzenia profesjonalnej organizacji kontrolerów ruchu lotniczego o zasięgu światowym. Jej pomysłodawcą był Jacob Wachtel, twórca i pierwszy prezes Stowarzyszenia Kontrolerów Ruchu Lotniczego w Izraelu. Pomysł szybko uzyskał wsparcie wielu już istniejących narodowych stowarzyszeń. W pierwszej kolejności powstał zespół dla powołania Federacji Europejskiej, czyli European Federation of Air Traffic Controllers (EFATCA).
Czas i miejsce ukonstytuowania się tego pierwszego organu ustalono na 19-20 października 1961 roku w Amsterdamie. Grupę inicjatywną tworzyło 12 państw europejskich. Jednak już podczas trwania pierwszej konferencji chęć przyłączenia się do organizacji zgłosiło kolejnych 20 krajów. W obecnej chwili do IFATCA (International Federation of Air Traffic Controllers) – bo taką nazwę ostatecznie przyjęto – należy 138 organizacji krajowych zrzeszających ponad 50 tysięcy kontrolerów ruchu lotniczego na całym świecie.

„Kontrolerzy ruchu lotniczego pracujący na wieży i w centrach kontroli obszaru są profesjonalistami pracującymi niejako w ukryciu - niedostępni dla świata zewnętrznego – mówi Marc Baumgartner Prezes IFATCA - Zarówno opinia publiczna jak i media niewiele wiedzą o naszej pracy. IFATCA traktuje kontrolę ruchu lotniczego jako „szpik kostny” wypełniający „szkielet” konstrukcji zwanej ogólne infrastrukturą lotniczą. W lotnictwie to właśnie kontrolerzy są „żywą tkanką” tego organizmu”.

Historia Polskiego Stowarzyszenia Kontrolerów Ruchu Lotniczego „POLATCA” rozpoczęła się w pamiętnym dla Polski roku 1980. 8 września zawiązał się Komitet Założycielski Stowarzyszenia, w którego skład weszli kontrolerzy ruchu lotniczego : Adam Kacperski, Witold Kamocki, Edward Radziejewski, Eugeniusz Wojtiuk. 3 lipca 1981 decyzją sądu Stowarzyszenie Polskich Kontrolerów Ruchu Lotniczego „POLATCA” uzyskało osobowość prawną. Blisko 9 lat później, 27 kwietnia 1990, „POLATCA” stała się profesjonalnym członkiem IFATCA.

Więcej informacji :
Tomasz Wojciechowski Sekretarz POLATCA, LEO IFATCA
Tel. 603 640904
Mail: tangowhisky@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie Polskich Kontrolerów Ruchu Lotniczego „POLATCA”
ul. Wieżowa 8; 02-147 Warszawa, CZRL pok.C104
tel.: 22 574 58 18, fax: 22 574 58 19
polatca@pansa.pl
www.polatca.pansa.pl

Piotr Gawron
rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
rzecznik@pansa.pl
ul. Wieżowa 8; 02-147 Warszawa
tel. 22 574 67 74, fax: 22 574 67 79
kom. 609 102 863




powrót