Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2014.07.10, 13:07

Wiodąca rola PAŻP w programie SESAR

zdj

Dziennik „Rzeczpospolita” zorganizował debatę nt. Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna – nowe wyzwania dla polskiego i europejskiego lotnictwa.  W dyskusji uczestniczyli  Krzysztof Kapis – Prezes PAŻP, Zbigniew Rynasiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Jacek Krawczyk – Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), Henryka Bochniarz – President Boeing Central & Eastern Europe, Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz - Rektor Politechniki Rzeszowskiej, Prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski - Prorektor ds. rozwoju, Wojskowa Akademia Techniczna.

Poruszano bardzo istotną dla polskiej branży lotniczej, polskiej nauki i polskiego biznesu konieczność zaangażowania się w program SESAR i skorzystania z jego inwestycyjnego i naukowo-badawczego potencjału.
Wiceminister Rynasiewicz podkreślił wiodącą rolę PAZP, która w imieniu naszego kraju będzie uczestniczyć w rozmowach na temat Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Również pozostali uczestnicy debaty podkreślili wyjątkową rolę PAŻP jako jedynego, polskiego uczestnika programu SESAR i zaproszenia do wyrażenia zainteresowania członkostwem w SESAR Joint Undertaking.
Pani Prezes Henryka Bochniarz zwróciła uwagę na wpływ inicjatywy SES na środowisko, a szczególnie bardzo duże ograniczenie emisji CO2 po wprowadzeniu jednolitej przestrzeni powietrznej. SESAR to także możliwość silnego partnerstwa publiczno-prywatnego. Warunkiem powodzenia jest wspólne zaangażowanie całego społeczeństwa bo SESAR ma wymierne korzyści dla wszystkich.
Rektor Politechniki Rzeszowskiej - Prof. Marek Orkisz poinformował o możliwościach zaangażowania świata nauki w program SESAR. Jesteśmy przygotowani do uczestniczenia w obszarze rozwoju technologicznego, rozwiązań prawnych, kształtowania świadomości wśród studentów
Prezes Kapis powiedział: PAŻP jest zdeterminowany, aby złożyć swoją aplikacje i przygotować własne projekty do realizacji w ramach SESAR. Mamy nadzieję, że uda się zbudować konsorcjum złożone z instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i biznesu, które także skorzystają z tych możliwości jakie daje SESAR.

Na zdjęciu od lewej: Minister Zbigniew Rynasiewicz, Profesor Marek Orkisz, Prezes Krzysztof Kapis, Przewodniczący Jacek Krawczyk, Prezes Henryka Bochniarz, Minister Olgierd Dziekoński, Profesor Mariusz Figurski

Całość debaty ukazała się 14 lipca br. na łamach "Rzeczpospolitej".
powrót