Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
Polska wersja Contact Us    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejDrony ASM1 Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF


Local Polish Air Navigation Services Agency's departments and units

Centre Address Postal Code Phone No
Bydgoszcz ul. Paderewskiego 1 86-005 Biaウe Bウota 52 365 49 01
Gdask ul. Sウowackiego 196 80-298 Gdask 22 574 74 50
Katowice ul. Wolnoカci 90 41-960 Oソarowice-Pyrzowice 22 574 78 60
Kraków ul. Kpt. Mieczysウawa Medweckiego 1B 32-083 Balice 22 574 75 50
Lublin ul. Krla Jana III Sobieskiego 1 21-040 ヲwidnik 22 574 77 47
」dシ ul. Gen St. Maczka 35 94-328 」dシ-Lublinek 42 687 07 01
Modlin ul. gen. Wiktora Thommee 1a 05-102 Nowy Dwr Mazowiecki 22 574 55 18
Pozna ul. Przytoczna 1a 60-427 Pozna 22 574 73 00
Radom ul. Kaszubska 2 26-600 Radom 22 574 5502
Rzeszw Oカrodek Kontroli Ruchu Lotniczego 36-002 Jasionka 945 22 574 76 60
Szczecin Wieソa Kontroli Ruchu Lotniczego 72-100 Goleniw 22 574 79 31
Szymany Oカrodek Kontroli Ruchu Lotniczego 12-100 Szczytno 22 574 55 02
Wrocウaw ul. Zarembowicza 40a 54-530 Wrocウaw 71 323 48 50
Zielona Gra Wieソa Kontroli Ruchu Lotniczego 66-110 Babimost 68 351 20 11