Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

SESAR 2020 PJ06 TRAJECTORY-BASED FREE ROUTING

W ramach SESAR 2020 Solution PJ.06-02 - Management of Performance Based Free Routing in lower Airspace, PAŻP realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.: Walidacja koncepcji Free Route Airspace (FRA) w dolnej przestrzeni powietrznej (poniżej FL305), którego celem jest którego celem jest sprawdzenie możliwości wykorzystania zasad właściwych dla Free Route AirspaceConcept w dolnej przestrzeni powietrznej (poniżej FL305). W ramach projektu planowane jest opracowanie spójnej, z zakresie Europejskim, koncepcji operacyjnej "Management of Performance Based Free Routing in Lower Airspace".

Walidacja powyższej koncepcji ma obejmować następujące aspekty:

  • ocena korzyści dla użytkowników przestrzeni powietrznej w zakresie redukcji kosztów lotu poprzez skrócenia długości trajektorii,
  • ocena zmniejszenia negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko poprzez zmniejszenie emisji gazów powstałych ze spalania paliwa.

Beneficjentami projektu są użytkownicy przestrzeni powietrznej oraz służby ruchu lotniczego.

Projekt otrzymał finansowanie z europejskiego programu badawczo-innowacyjnego "Horyzont 2020" w ramach umowy grantowej nr 734129.


Logotypy