Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

SESAR 2020 PJ02 INCREASED RUNWAY AND AIRPORT THROUGHPUT

W ramach SESAR 2020 Solution PJ.02-06 - Improved access into secondary airports in low visibility conditions PAŻP realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.: Platforma niskokosztowego systemu dozorowania wraz z sieciami bezpieczeństwa, którego celem jest zbadanie możliwości wykorzystania systemu kamer jako alternatywnego źródła dozorowania na lotnisku, samodzielnie lub w kombinacji z innymi dostępnymi źródłami SUR. W ramach tego projektu planowane jest stworzenie prototypu systemu kontroli ruchu lotniczego, dla którego wyjściowym systemem jest A-SMGCS poziomu II (zgodnie z normą ED-116), w którym konwencjonalne źródła dozorowania zostaną zastąpione systemem kamer w kombinacji z innymi dostępnymi systemami (MLAT, ADS-B).

W ramach projektu zbadane zostaną także możliwości zapewnienia dodatkowych barier bezpieczeństwa na lotnisku dla ATC, jak również w środowisku innym niż ATC (AFIS). Nowe rozwiązanie ma pozwolić na minimalizowanie kosztów zakupu i wdrożenia lotniskowych systemów dozorowania oraz optymalnego wykorzystania funkcjonalności poszczególnych komponentów technicznych. Obecnie wykorzystywane lotniskowe systemy ATC oparte są o konwencjonalne źródła SUR, droższe w zakupie, instalacji, wdrożeniu i utrzymaniu.

Rozwiązanie ma służyć wszystkim interesariuszom portu lotniczego, tj. ATS, służby OPS portu lotniczego, użytkownikom przestrzeni powietrznej.

Projekt otrzymał finansowanie z europejskiego programu badawczo-innowacyjnego "Horyzont 2020" w ramach umowy grantowej nr 731781.


Logotypy