Mapa stref, w których organizacja pokazów z użyciem sztucznych ogni podlega ograniczeniom
Kliknij wewnątrz strefy, aby sprawdzić rodzaj ograniczeń.
Informujemy, że pokazy z użyciem sztucznych ogni poza zaznaczonymi na tej mapie strefami nie wymagają zgody Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie wykorzystania przestrzeni powietrznej i zgłoszenia takie nie będą rozpatrywane przez PAŻP. Może być jednak wymagane uzyskanie zgód od innych instytucji.