Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Wcześniejsze informacje na ten temat dostępnymi w naszym serwisie

 • „Reforma regulacyjna lotnisk lokalnych szansą dla regionów” –  18 kwietnia 2012 r. Prezes PAŻP w czasie konferencji „Reforma regulacyjna lotnisk lokalnych szansą dla regionów” przedstawił prezentację pt. „Implementacja procedur podejścia z wykorzystaniem GNSS na małych lotniskach”.
  więcej


 • 28 grudnia 2011 roku podpisanie umowa PAŻP z Głównym Geodetą Kraju – krok na drodze udostępnienia sygnału GPS, jako sensora w żegludze powietrznej.
  więcej


 • PAŻP demonstruje satelitarną przyszłość żeglugi powietrznej
  14 i 15 marca 2011 roku na lotniskach w Katowicach, Krakowie i Mielcu, PAŻP przeprowadza eksperymentalne loty i podejścia do lądowania z prowadzeniem pionowym APV I. Eksperymentalne loty i lądowania będą pomoce w pracach nad procedurami APV dla Katowic, Krakowa, Mielca, Warszawy i Gdańska. 
  więcej


 • Konferencja "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji" - 20-21 maja 2010
  więcej


 • PAŻP uczestniczy w trzech projektach wdrożeniowych GNSS 
  W ramach europejskich procedur konkursowych dotyczących finansowania z funduszy UE projektów badawczo-rozwojowych, PAŻP wraz z innymi zainteresowanymi podmiotami, uzyskała potwierdzenie przyznania środków w następujących, opisanych poniżej projektach.
  więcej


 • EGNOS: DARMOWY SYSTEM WSPOMAGANIA SATELITARNEGO JUŻ DZIAŁA
  więcej