Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Wdrożenie instrumentalnych procedur podejścia do lądowania opartych o nawigację satelitarną w Polsce

4 kwietnia 2013 roku, po uzyskaniu stosownych zgód Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zostały wdrożone operacyjnie pierwsze instrumentalne procedury podejścia do lądowania RNAV GNSS do minimów LNAV oparte o nawigację satelitarną (sensor GNSS wspomagany ABAS).

W ramach tego wdrożenia, w AIP Polska (zmianą AIRAC AMDT 135) zostały opublikowane nowe procedury podejścia do lądowania NPA RNAV GNSS dla dziesięciu lotnisk kontrolowanych w FIR EPWW: Bydgoszcz/Szwederowo, Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Kraków/Balice, Katowice/Pyrzowice, Lublin, Poznań/Ławica, Rzeszów/Jasionka, Warszawa im. Chopina, Wrocław/Strachowice oraz Zielona Góra/Babimost.
Wszystkie wyżej wymienione procedury za wyjątkiem dwóch lotnisk zostały wdrożone jednocześnie, natomiast procedury dla lotnisk Kraków/Balice oraz Katowice/Pyrzowice zostały dopuszczone do użytkowania operacyjnego w okresie późniejszym tj. 16 kwietnia 2013 roku. W przypadku lotniska Rzeszów/Jasionka wdrożenie operacyjne nastąpiło 31 maja 2013, ze względu na remont drogi startowej.
Obecnie, z jednym wyjątkiem, wdrożone są procedury RNAV GNSS do minimów LNAV na wszystkich lotniskach kontrolowanych i dla wszystkich instrumentalnych dróg startowych tych lotnisk w FIR Warszawa. Wspomniany  tu wyjątek wynika generalnie z przyczyn operacyjnych i dotyczy RWY 06 EPZG.
Publikacja dwudziestu kilku procedur podejścia do lądowania NPA RNAV (GNSS) to pierwszy etap projektu wdrażania podejść zgodnych z obowiązującą koncepcją PBN (Performance Based Navigation) w specyfikacji nawigacyjnej RNP APCH na polskich lotniskach. Następnym etapem jest opracowanie i wdrożenie procedur podejścia do lądowania dla wszystkich lotnisk kontrolowanych w FIR Warszawa z prowadzeniem pionowym (tzw. procedury APV – Approach with Vertical Guidance). Podejścia APV obejmują dwa rodzaje podejścia z różnym prowadzeniem pionowym w segmencie końcowego podejścia: pierwsze - z tzw. „sensorem barometrycznym” (APV BARO/VNAV), gdzie powadzenie w pionie jest zapewniane przez sprzężony z FMS wysokościomierz barometryczny (minima takiej procedury posiadają oznaczenie LNAV/VNAV) oraz drugie - podejścia GNSS wspomagane SBAS (EGNOS)  APV SBAS, gdzie prowadzenie w pionie jest zapewniane przez system satelitarny GPS wspomagany systemem EGNOS (minima takiej procedury posiadają oznaczenie LPV).
W ramach  drugiego etapu rozpoczętego dnia 13.04.2014 Suplementem do AIP (16/14) opublikowano testowe procedury APV BARO-VNAV oraz APV SBAS dla lotniska Katowice/Pyrzowice. Po przeprowadzeniu ich oceny i potwierdzeniu możliwości bezpiecznego wykonywania lotów w oparciu o te procedury, uzyskano zgodę na wdrożenie do stosowania operacyjnego tych podejść z dniem 13 listopada 2014r. W tym etapie kluczową rolę odegrała współpraca PAŻP z Ośrodkiem Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. W ramach tej współpracy wykonana została walidacja lotnicza procedur APV BARO-VNAV i APV SBAS na samolocie OKL przez wspólną załogę składającą się zarówno z personelu OKL jak i PAŻP.
W dalszej kolejności wdrożono procedury APV BARO/VNAV i APV SBAS dla lotniska w Gdańsku, na nową drogę startową w Katowicach/Pyrzowicach, w Krakowie/Balicach, Wrocławiu/Strachowicach  oraz dla RWY 27 lotniska RZESZOW/Jasionka.
Dodatkowym niezbędnym elementem wykorzystania nawigacji GNSS wspomaganej SBAS oraz wdrożenia procedur podejścia typu APV SBAS jest zawarta dnia 28 lutego 2013 roku przez PAŻP  umowa o współpracy z European Satellite Service Provider. Porozumienie „EGNOS Working Agreement” otworzyło drogę do wdrożenia na polskich lotniskach i w polskiej przestrzeni powietrznej procedur opartych o nawigację satelitarną GNSS wspomaganą SBAS (EGNOS) z dokładnością APV I, a następnie z dokładnością APV II, często nazywaną również CAT I – co wskazuje na uzyskiwanie dokładności nawigacji porównywalnej z systemem ILS w kategorii I.

ESSP to instytucja wyznaczona przez UE do zapewniania usług  i nawigacji opartej o techniki satelitarne GPS ze wspomaganiem EGNOS. Zawarte porozumienie pozwala PAŻP na publikowanie NOTAM dotyczących niedostępności nawigacji GNSS wspomaganej SBAS na lotniskach kontrolowanych, gdzie tego typu podejścia zostały wdrożone operacyjnie.
Podpisanie porozumienia „EGNOS Working Agreement” wpisuje się w logiczny ciąg prac prowadzonych w ramach projektów „HEDGE, APV Mielec” w ramach których 14 i 15 marca 2011 roku na lotniskach w Katowicach/Pyrzowicach oraz Mielcu wykonano loty eksperymentalne i podejścia do lądowania z prowadzeniem pionowym APV I (LPV).
Na początku 2017 roku dokonano rewizji założeń i celów II etapu podejść RNAV GNSS rozpoczętego w 2014 roku. Ze względu na dostępność na całym terytorium FIR Warszawa sygnału EGNOS spełniającego standard CAT I postanowiono:

  • Zmodyfikować istniejące podejścia APV SBAS do standardu CAT I,
  • Pozostałe nowe podejścia APV SBAS wprowadzić od razu w standardzie CAT I,
  • Przyśpieszyć działania wdrożeniowe tak, aby do końca roku 2018 wszystkie polskie lotniska kontrolowane miały funkcjonujące operacyjnie podejścia APV zarówno BARO-VNAV z minimami LNAV/VNAV i SBAS z minimami LPV.

Realizując opisane cele i założenia oraz w  związku z deklarowaną obecnie przez Service Providera nawigacji SBAS na terenie FIR Warszawa dokładnością nawigacji systemu, pozwalającą na prowadzenie podejść do lądowania APV SBAS w standardzie SBAS CAT I zostały zaprojektowane i zostały lub zostaną wdrożone operacyjnie w cyklach AIRAC  procedury SBAS CAT I do minimów LPV oraz APV BARO-VNAV do minimów LNAV/VNAV na następujących lotniskach kontrolowanych:

  1. 01 MAR 2018 AIRAC AMDT 199: Olsztyn/ Mazury, Lublin, Szczecin/Goleniów, Warszawa/Modlin dla RWY 08, Kraków/Balice, Katowice/Pyrzowice dla RWY 27, Gdańsk im. L. Wałęsy, Rzeszów/Jasionka dla RWY 27.
  2. 26 APR 2018 AIRAC AMDT 201: Warszawa im. Chopina, Wrocław/Strachowice, Bydgoszcz/Szwederowo.
  3. 24 MAY 2018 AIRAC AMDT 202: Rzeszów/Jasionka dla RWY 09.
  4. 21 JUN 2018 AIRAC AMDT 203: Łódź/Lublinek, Warszawa/Modlin dla RWY 26, Katowice/Pyrzowice dla RWY 09.

W dalszych etapach planuje się wdrażanie instrumentalnych procedur lotu precyzyjnych opartych o system GBAS – co wymaga inwestycji w lotniskową infrastrukturę naziemną systemu wspomagania GBAS.