Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Konsultacje zmian


Proces formalnych konsultacji społecznych

Po opracowaniu wstępnego projektu zmian PAŻP przeprowadza konsultacje społeczne w zakresie planowanych do wdrożenia zmian według następującej procedury:

  1. W niniejszej zakładce PAŻP zamieszcza informację na temat proponowanego projektu, zawierającą: opis zmiany wraz z uzasadnieniem oraz zobrazowaniem graficznym, planowany termin wdrożenia zmiany;
  2. użytkownicy przestrzeni powietrznej mają 30 dni na zapoznanie się z przedmiotowym projektem zmian oraz na przesłanie do PAŻP komentarzy/uwag w zakresie planowanego do wdrożenia projektu. Każdej propozycji zmian przypisany będzie okres przeznaczony na konsultacje społeczne. W przypadku znaczących propozycji zmian PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu;
  3. w celu przesłania uwag należy wypełnić przypisany dla każdego projektu "Formularz konsultacyjny proponowanych zmian" a następnie przesłać go na adres asm1@pansa.pl lub na nr faksu +48-22-574-5729;
  4. po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadza analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. Po zakończeniu prac nad projektem PAŻP publikuje na stronie podsumowanie konsultacji, zawierające:
    • przesłane przez użytkowników uwagi do projektu wraz z komentarzami PAŻP ustosunkowującymi się do otrzymanych zgłoszeń, w tym z informacją, czy wnioskowana zmiana/uwaga została uwzględniona w ostatecznej wersji projektu;
    • pakiet informacji zawierający ostateczny projekt zmian wraz zplanowanym terminem implementacji.


Lista projektów do konsultacji

Projekty trwające
Nr Propozycja zmian Termin konsultacji Formularz konsultacyjny Planowany termin
1. Projekt wprowadzenia strefy obowiązkowego używania transpondera (TMZ) w rejonie Warszawy
30.11.2019
wiosna 2021 lub wiosna 2022
2. Zabezpieczenie wybranych stref typu D strefami TSA
01.12.2019
wiosna 2020
3. Wprowadzenie stref TRA na potrzeby skoków spadochronowych w FIR EPWW
01.12.2019
wiosna 2020
4. Zmiana granic TMA Szczecin i okolicznych struktur przestrzeni powietrznej
01.12.2019
wiosna 2020
5. Modyfikacja granic TMA Gdańsk
01.12.2019
wiosna 2020
6. Zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej w strefach CTR EPGD, EPPO, EPWR, EPKK, EPKT na przestrzeń klasy D
01.12.2019
wiosna 2020
7. Modyfikacja granic poziomych i pionowych MTMA Łask A oraz zmiana ATZ EPPT / TRA 33
01.12.2019
wiosna 2020

Projekty zakończone
Propozycja zmian Termin konsultacji Wyniki konsultacji Ostateczny projekt zmian
Projekt reorganizacji stałych tras lotnictwa wojskowego (MRT)

Ważna informacja uzupełniająca - prosimy o zapoznanie się z nią przed wysłaniem formularza:
09.12.2018 Konsultacje zakończone wiosna 2019
Zmiana granic i/lub nazewnictwa stref TSA03 TSA04, TSA47, TRA04
09.12.2018 Konsultacje zakończone wiosna 2019
Reorganizacja przestrzeni powietrznej wokół lotnisk wojskowych w FIR EPWW – etap II (zmiana MATZ w MCTR / MTMA)
14.12.2018 Konsultacje zakończone wiosna 2019
Zmiana granic TMA EPWA i TSA 02
31.12.2018 Konsultacje zakończone wiosna 2019
Wprowadzenie stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych oraz skoków spadochronowych w FIR EPWW (EPWS, EPWC, EPMR, EPKB, EPMY, EPLR)
31.12.2018 Konsultacje zakończone wiosna 2019
Projekt wprowadzenia stref TRA 165 i TRA 166 w rejonie Gliwic i Dšbrowy Górniczej
22.01.2019 Konsultacje zakończone
wiosna 2019
Wprowadzenie ATZ Kąkolewo (EPPG)
31.12.2018 Konsultacje zakończone
wiosna 2019
Projekt modyfikacji istniejących i wprowadzenia nowych stref obowiązkowej łączności (RMZ) w FIR EPWW
31.12.2018 Konsultacje zakończone
wiosna 2019
Modyfikacje granic TRA 10
14.12.2018 Konsultacje zakończone
wiosna 2019
Zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej w strefie CTR EPRZ i TMA Rzeszów do FL95 na przestrzeń klasy D
14.12.2018 Konsultacje zakończone
wiosna 2019
Projekt wprowadzenia stref TRA 163 i TRA 164 w rejonie Żor i Pszczyny
30.11.2018 Konsultacje zakończone
wiosna 2019
Wprowadzenie ATZ EPBY
09.12.2018 Konsultacje zakończone
wiosna 2019
Projekt zmiany klasyfikacji przestrzeni powietrznej z "C" na "D" w TMA ŁódŸ do wysokości 5500ft AMSL
09.12.2018 Konsultacje zakończone
wiosna 2019
Modyfikacja granic TMA Poznań North oraz TMA Zielona Góra
30.11.2018 Konsultacje zakończone
wiosna 2019
Projekt wprowadzenia strefy TRA160 w rejonie Gorzowa Wlkp.
13.05.2018 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia lato 2018
Projekt wprowadzenia strefy TRA321 w rejonie Dęblina
18.04.2018 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia Planowany termin wprowadzenia zmiany: 19.07.2018
Projekt modyfikacji granic poziomych segmentu A TMA Rzeszów oraz zmiany w trasach i punktach VFR
17.01.2018 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Reorganizacja przestrzeni powietrznej wokół niektórych lotnisk wojskowych w FIR EPWW (Zmiana MATZ na MCTR/MTMA)
17.12.2017 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Projekt wprowadzenia stałej strefy TRA na potrzeby lotów BVLOS w rejonie Okuniewa k. Warszawy
26.12.2017 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Projekt wprowadzenia stref czasowo rezerwowanych TRA 154, TRA 155
3.12.2017 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Projekt wprowadzenia strefy TRA na potrzeby realizacji szkoleń lotniczych w Nowym Mieście nad Pilicą
17.12.2017 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Zmiana granic poziomych ATZ EPPT oraz TRA 33
20.12.2017 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Modyfikacja granic poziomych CTR EPKK
19.11.2017 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Reorganizacja strefy TSA 02
14.12.2017 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej w CTR: EPGD, EPKK, EPKT, EPPO, EPRZ, EPWR, EPSC
3.12.2017 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Wprowadzenie/modyfikacja struktur przestrzeni powietrznej w okolicach lotnisk EPBA, EPZR, EPNT, EPNL, EPKR i lądowiska Bezmiechowa dla zabezpieczenia lotów falowych
26.11.2017 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Projekt wprowadzenia stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych oraz skoków spadochronowych w FIR EPWW
19.11.2017 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Projekt modyfikacji granic poziomych segmentu TMA Poznań North A, ATZ EPPK, TSA 08
19.11.2017 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Podwyższenie ATZ EPRA do 5500ft AMSL
19.11.2017 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Projekt reorganizacji stałych tras lotnictwa wojskowego (MRT)
31.10.2017 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Projekt wprowadzenia stref obowiązkowej łącznoœci wokół lotnisk EPBY / EPLB / EPLL / EPSC / EPZG / EPSY
5.10.2017 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 04.01.2018
Projekt wprowadzenia trasy MRT dla lotniska Łęczyca (EPLY)
7.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2017
Projekt wprowadzenia stref czasowo rezerwowanych (TRA) na loty bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych w warunkach BVLOS
7.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2017
Projekt korekty granic poziomych TMA Warszawa w związku z optymalizacją dolotów do lotniska Warszawa/Modlin
06.12.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2017
Projekt modyfikacji granic TMA EPRZ
12.12.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2017
Wprowadzenie strefy tymczasowo wydzielonej w okolicach Białej Podlaskiej, Dęblina, Lublina, Siedlec dla zabezpieczenia lotów wojskowych na wysokim pułapie lotu
04.12.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2017
Projekt reorganizacji struktur przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Lublin
25.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
Projekt zmian strefy TRA 03 na potrzeby szybowcowych lotów chmurowych
25.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
Projekt modyfikacji granic poziomych CTR EPKK i CTR EPKT
20.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
Wprowadzenie strefy tymczasowo rezerwowanej w okolicach Stalowej Woli
17.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
Projekt reorganizacji struktur przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Olsztyn - Mazury
15.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
Wprowadzenie strefy tymczasowo rezerwowanej w okolicach Zielonej Góry
14.11.2016 Konsultacje zakończone Projekt anulowany Projekt anulowany
Projekt wprowadzenia strefy TRA dla Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej
7.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
Projekt zmiany granic pionowych strefy TRA 63
7.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
Projekt zmiany granic poziomych stref TRA 100 - TRA 130
7.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
Projekt wprowadzenia strefy TRA 151 dedykowanej lotom RPA wykonywanym poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS)
14.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
Projekt zmiany granic poziomych stref ATZ EPKE oraz TRA62
7.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
Projekt reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie TMA Poznań.
20.12.2015
Konsultacje zakończone
Termin zmieniony - IV kw. 2016.
Projekt zmiany granic ATZ Olsztyn/Dajtki oraz TRA 13.
01.07.2015
Konsultacje zakończone
projekt zawieszony.
Projekt reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie EPDE (TSA04, MATZ EPDE).
20.12.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
Projekt korekty granic istniejących ATZ, wprowadzenia stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych oraz skoków spadochronowych w rejonie FIR EPWW.
07.12.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
Projekt wprowadzenia stref TRA dla lotów bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) w przestrzeni niekontrolowanej - SG
07.12.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
Projekt zmiany granic CTR i TMA Łódź
16.11.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
Projekt wprowadzenia stref TRA dedykowanych lotom RPA BVLOS
16.11.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
Projekt zmiany granic ATZ EPSY lotniska Olsztyn - Mazury
10.08.2015
Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 10.12.2015
Ankieta - Możliwość zmiany czasu dostępności strefy TSA06 w zakresie dolnych wysokości.
31.07.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
Projekt wprowadzenia CTR/TMA dla lotniska Szymany.
15.07.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
Projekt reorganizacji sieci tras MRT
11.10.2015 Konsultacje zakończone

Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
Projekt zmiany granic MATZ Łask
14.08.2015 Konsultacje zakończone

Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
Projekt zmiany zapisów w AIP Polska dotyczący planowania trasy lotu.
14.01.2015
Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
Projekt reorganizacji przestrzeni w rejonie lotniska EPMB.
19.12.2014
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
Projekt zmiany granic poziomych sektorów FIS Warszawa i Olsztyn.
19.12.2014
Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
Projekt wprowadzenia stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych prowadzonych z lotnisk EPCD oraz EPKZ.
19.12.2014
Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
Projekt utworzenia CTR i TMA Radom.
09.06.2014
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
Projekt zmiany granic TMA Poznań South.
16.06.2014
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 13.11.2014
Projekt zmiany granic CTR/TMA Łódź.
17.12.2013
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 05.02.2015
Projekt zmiany granic pionowych TRA 61.
20.10.2013
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
Projekt zmiany granic TRA 64.
20.10.2013
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: termin przesunięty na IV kw. 2015
Projekt zmiany granic MATZ Powidz.
10.10.2013
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
Projekt zmiany granic GDAŃSK/LECH WAŁĘSA CTR.
08.07.2013
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
Projekt zmiany klasy przestrzeni z "C" na "D" w CTR Bydgoszcz, Łódź i Szczecin.
16.08.2013
Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
Określenie standardów dotyczących publikowania informacji lotniczych o pokazach pirotechnicznych, wypuszczeniach lampionów oraz balonów w FIR Warszawa.
28.02.2013
Konsultacje zakończone


Termin wprowadzenia zmiany: 24.06.2013
Projekt zmiany granic CTR/ATZ Warszawa/Modlin oraz wprowadzenia dodatkowego segmentu TMA Warszawa.
13.02.2013
Konsultacje zakończone


Termin wprowadzenia zmiany: 31.05.2013