Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Badania i Rozwój 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jako instytucja opierająca swoje funkcjonowanie o duże ilości różnorodnej informacji lotniczej i danych operacyjnych doskonale rozumie zmiany zachodzące dziś zarówno w lotnictwie, jak i szerzej w transporcie i gospodarce. Jednocześnie PAŻP dynamicznie reaguje na zmiany potrzeb i trendów rynkowych, elastycznie się do nich dostosowując. Digitalizacja, wirtualizacja i automatyzacja działań prowadząca do tzw. czwartej rewolucji przemysłowej sprawia, iż także w lotnictwie i żegludze powietrznej zastosowanie znajdują nowe technologie, takie jak Internet Rzeczy (ang. Internet of Things), Przetwarzanie w Chmurze (ang. Cloud Computing),  Rozszerzona Rzeczywistość (ang. Augmented Reality) czy Uczenie Maszynowe (ang. Machine Learning) i Sztuczna Inteligencja (ang. Artificial Intelligence). PAŻP będąc częścią zachodzących zmian prowadzi aktywną działalność badawczo-rozwojową na rzecz lotnictwa nowej generacji – Aviation 4.0.  

NaviHub

PAŻP jako instytucja o unikalnych w skali kraju kompetencjach i zasobach konsoliduje je w obszarze lotnictwa inicjując i współtworząc NaviHub – projekt, na który składają się: sieć organizacji, miejsc, urządzeń (Centrum Kompetencji), wraz z danymi, wiedzą i doświadczeniami (LabHub) oraz infrastrukturą (NaviSpot). NaviHub to współpraca ludzi i instytucji pozwalająca tworzyć, realizować i testować w warunkach poligonowych innowacyjne projekty lotnicze.

SESAR R&D

W ramach prac badawczo-rozwojowych PAŻP zaangażowana jest w planowanie, opracowywanie i implementację wspólnych technologii i rozwiązań wspomagających i unowocześniających zarządzanie ruchem lotniczym w Europie. Wypracowane rozwiązania implementowane są później podczas fazy wdrożeniowej – m.in. SESAR Deployment.

PAŻP tworzy lotnictwo przyszłości między innymi poprzez realizację zadań wynikających z Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (ang. Single European Sky). Aktywnie uczestniczy w programach badawczych, m.in. w programie SESAR – komponencie technologicznym inicjatywy SES. Główne cele programu SESAR to redukcja opóźnień w ruchu lotniczym, ograniczenie kosztów wykonywanych lotów, wzrost przepustowości lotnisk i przestrzeni powietrznej oraz redukcja negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko.

Finansowanie inicjatyw realizowanych w ramach SESAR pochodzi z Programu Ramowego Unii Europejskiej Horizon 2020 – największego w historii UE programu w zakresie badań naukowych i innowacji.

W ramach Horizon 2020 PAŻP rozwija i waliduje własne koncepcje oraz koncepcje zaproponowane przez partnerów krajowych i międzynarodowych. Wytworzone rozwiązania (projekty Industrial Research and Validation, IR&V) zorientowane są na ich wdrożenie i wykorzystanie operacyjne zarówno przez PAŻP jak i Baltic FAB, co przełoży się na podniesienie wydajności europejskiego systemu ATM.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast