Serwisy PANSA:

Anita Oleksiak

Absolwentka Wydziału Budownictwa na Wojskowej Akademii Technicznej. W 2018 roku ukończyła studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Na tej samej uczelni w 2020 roku obroniła dyplom na kierunku Psychologia w biznesie.

Do 2022 roku pracowała na najwyższych stanowiskach kierowniczych w administracji państwowej. Od 2013 roku Dyrektor Departamentu w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, od 2017 roku – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W latach 2018-2020 p. o. Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Od 2020 r. pełniła funkcję Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku.

Od ponad 10 lat realizuje inwestycje budowlane na dużą skalę, zajmując się głównie branżą budownictwa infrastrukturalnego.

Od 31 marca br. pełni funkcję Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

 

Szukaj...