Zastępca Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej

Klaudiusz Kott

Klaudiusz Kott jest absolwentem kierunków Europeistyka oraz Dziennikarstwo na Uniwersytecie Opolskim. Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie m.in. planowania strategicznego, zarządzania ryzykiem biznesowym i operacyjnym, spraw europejskich, w tym funduszy europejskich, public relations i dziennikarstwa, oraz gospodarowania finansami publicznymi. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim.

Pracuje w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej od kwietnia 2014 roku, początkowo jako zastępca, następnie jako dyrektor Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej, gdzie był odpowiedzialny m.in. za kształtowanie strategii i polityki Agencji oraz wizerunek i kontakty z partnerami krajowymi i zagranicznymi, a także biznesowymi. Do jego sukcesów zaliczyć można m.in. umocnienie pozycji PAŻP na arenie międzynarodowej nie tylko jako stabilnego partnera dla największych ANSP w Europie, ale także jako głosu Europy Środkowo – Wschodniej.

Od października 2020 jako zastępca prezesa ds. żeglugi powietrznej nadzoruje pion operacyjno – techniczny Agencji, obejmujący całość zagadnień kontroli ruchu lotniczego, informacji lotniczej, organizacji przestrzeni powietrznej oraz zaplecza technicznego, w tym pomocy nawigacyjnych.