Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Maciej Rodak

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Ukończył Zarządzanie w gospodarce w Szkole Głównej Handlowej.

Pierwszy prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej po wydzieleniu jej w 2007 roku z Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”. W późniejszych latach pełnił rolę wiceprezesa ds. operacyjnych PAŻP, a także pracował w obszarze nowych technologii.
W trakcie swojej kariery w PAŻP a wcześniej w PPL/Agencji Ruchu Lotniczego, regularnie uczestniczył w pracach międzynarodowych, w tym w europejskich i światowych organizacjach lotniczych: EUROCONTROL, CANSO i EASA.

1 kwietnia powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ds. Żeglugi Powietrznej.

Szukaj...