Serwisy PANSA:

Wiktor Pilarczyk

Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej. W 2007 roku ukończył Zarządzanie projektami i ryzykiem na The George Washington University School of Business. Dyplom MBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej & Apsley Business School London odebrał w 2018 roku.

Od ponad 10 lat zajmował wysokie funkcje kierownicze i zarządcze, w tym jako Prezes Oddziału Gdańskiego Polska Press Grupa, HR Manager ds. Międzynarodowej Grupy Kapitałowej PKN ORLEN Group czy też Dyrektor Zarządu ds. Audytu i Finansów w EKO-Babice.

Od 2010 roku wykładowca na studiach MBA, EMBA oraz podyplomowych organizowanych z Uniwersytetem Gdańskim.

Szukaj...