Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

DroneRadar

Mobilny dostęp do systemu PansaUTM zapewnia aplikacja DroneRadar dostępna dla urządzeń z systemem Android i iOS.

UWAGA! W związku z możliwym występowaniem nieprawidłowego działania aplikacji mobilnej wprowadzona zostaje zmieniona procedura zgłaszania i koordynacji lotów BSP dla pilotów, którzy nie mogą sprawdzić zobrazowania przestrzeni powietrznej oraz zgłosić lotu za jej pomocą. Opisane procedury obowiązują do odwołania. W celu uzyskania bieżących informacji prosimy śledzić tę stronę oraz profil  PansaUTM – integrating drones while keeping the sky safe.

Więcej informacji znajduje się w zakładce Aktualności w artykule „Problemy z aplikacją mobilną do koordynacji lotów BSP„.

DroneRadar służy do:

 • informowania Agencji o zamiarze wykonania lot BSP w polskiej przestrzeni powietrznej;
 • koordynacji lotów w przestrzeniach kontrolowanych i poza nimi;
 • niewerbalnej dwukierunkowej komunikacji pomiędzy służbami ruchu lotniczego (ATS) a pilotem drona;
 • wizualizacji i dostępu do stref geograficznych, aktualizowanych zgodnie z pojawianiem się danych o danych o wykorzystaniu przestrzeni powietrznej AUP/UUP;
 • wizualizacji dostępu do danych aeronautycznych zawartych w NOTAM (nie działa w czasie rzeczywistym);
 • informowanie o możliwości wykonywania lotu BSP w dowolnym miejscu na terenie Polski za pomocą sygnalizatora DroneRadar, składającego się z trzech lampek: zielonej – najprawdopodobniej brak ograniczeń (upewnij się zapoznając się z opisem stref, które będą widoczne po kliknięciu w sygnalizator), pomarańczowej – istnieją ograniczenia i są przedstawione w opisie strefy oraz czerwonej – oznaczającej zakaz lotów (ewentualna informacja jak uzyskać zgodę na lot znajduje się w opisie strefy);
 • informowania o lotach BSP innych pilotów dronów.

Uwaga! Bardzo ważne!

Do poprawnego działania aplikacja wymaga rejestracji użytkownika, stałego dostępu do internetu oraz podania numeru telefonu, pod którym musimy być dostępni w trakcie wykonywania lotu. Stały dostęp do internetu jest konieczny do prawidłowego działania dwukierunkowej niewerbalnej komunikacji pomiędzy służbami ruchu lotniczego (ATS) a pilotem drona. Dzięki tej formie łączności:

 • Twój rejon lotu staje się widoczny dla Służb Ruchu Lotniczego
 • tam gdzie to wymagane otrzymujesz akceptację lotu od kontrolera (TWR)
 • możesz otrzymywać komunikaty wysyłanych przez PAŻP, np. nakazujące natychmiastowe zakończenie lotu
 • w razie utraty kontroli nad dronem poprzez DroneRadar wysyłasz informację służbom ruchu lotniczego. 

Check-In w aplikacji DroneRadar

Na mocy Wytycznych NR 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 czerwca 2023 r. oraz przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art. 15zzzzl) każdy lot BSP w polskiej przestrzeni powietrznej powinien się odbyć po poinformowaniu PAŻP o zamiarze wykonania lotu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, określonego przez Agencję, czyli aplikacji DroneRadar.

Dzięki wykonaniu Check-In w aplikacji DroneRadar, który jest integralną częścią działającego operacyjnie systemu PansaUTM, służby zarządzania ruchem lotniczym widzą każdy zgłoszony lot drona na polskim niebie. Dzięki temu kontrolerzy TWR i informatorzy FIS widzą na swoich wskaźnikach każdy Check-In i w razie potrzeby, np. przelotu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, mogą (nie muszą!) nakazać lub zasugerować (w przypadku FIS) pilotom dronów natychmiastowe przerwanie operacji. Tą drogą również służby ATS mogą modyfikować parametry planowanej operacji np. ograniczając maksymalną wysokość lotu lub skracając czas lotu. 

Zielona ikona Check-Ina oznacza, że został on zaakceptowany przez kontrolera TWR (na ilustracji) lub zobaczony przez informatora FIS.

Informacja o strefach geograficznych: sprawdzanie przestrzeni powietrznej w dowolnym miejscu Polski

DroneRadar umożliwia sprawdzenie przed lotem czy w wybranym miejscu na terenie Polski będziemy mogli latać. W tym celu wystarczy wyszukać na mapie pożądaną lokalizację (można skorzystać z „lupki”) i postawić tam pinezkę. Umiejscowiony w górnej części ekranu aplikacji sygnalizator świetlny za pomocą 3 światełek poinformuje o możliwości wykonania lotu w danym miejscu do zadeklarowanej wysokości lotu, uwzględniając wybraną kategorię i masę drona. Kliknięcie w sygnalizator, otwiera okno ze szczegółowymi informacjami o lokalnych ograniczeniach ich znaczeniu i ocenie możliwości wykonania lotu.

Uwaga! Struktury przestrzeni powietrznej są dynamiczne. 

DroneRadar prezentuje informacje o możliwości wykonania lotu w czasie rzeczywistym, a nie terminie planowanym przez pilota. Nowe strefy, mogą pojawić się w dowolnym miejscu i czasie. Na pilocie BSP spoczywa obowiązek zapoznania się z aktualnymi ograniczeniami. Dlatego, normalnym jest zachowanie aplikacji, w której np. w wybranym miejscu rano zapalona jest zielona lampka, a popołudniu w tym samym miejscu zapalona jest lampka czerwona.

W  obecnej fazie rozwoju aplikacja podczas oceny sytuacji w przestrzeni powietrznej bierze pod uwagę jedynie godzinę zaplanowanego startu, a nie zadeklarowany czas jego trwania. Z tego powodu, jeśli operacja wykonywana jest w strefie geograficznej (np. DRA-R TRA, DRA-P TSA), która w tym momencie nie jest aktywna, pilot jest zobowiązywany do sprawdzenia czy wspomniana strefa nie zostanie aktywowana kiedy jego lot będzie już trwał. O aktywności w strefie informuje tabela WebCAT Acivations zamieszczona w opisie strefy (godziny podane w czasie lokalnym!) .

Trzeba też wziąć pod uwagę, że PAŻP dostarcza przede wszystkim informacje o strukturach istniejących w przestrzeni powietrznej, ale nie koniecznie o tym co znajduje się na ziemi. Dlatego DroneRadar praktycznie nie zawiera informacji o obiektach, nad którymi nie można latać bez zgody zarządzających nim podmiotów, takich jak: porty morskie, elektrownie, ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków czy jednostki wojskowe i poligony.

Przed lotem
Pamiętaj! Nawet jeśli masz zielone światło sprawdź czy w danym miejscu na pewno nie ma stref geograficznych lub obiektów na ziemi, które wprowadzają ograniczenia lub uniemożliwiają wykonanie lotu.
 • Należy zapoznać się ze zmianami w przestrzeni powietrznej od momentu złożenia misji, np. czy nie pojawił się konfliktowy NOTAM. (NOTAM-y można sprawdzić np. na stronie ead.eurocontrol.int, podając lokalizator interesującego nas lotniska (Areodrome PIB), np. EPLL dla Łodzi lub EPWW dla FIR Warszawa, czyli całej polskiej przestrzeni powietrznej (Area PIB). Wymagana bezpłatna rejestracja.).
 • Jeżeli lot wymaga dodatkowych zgód, należy zastosować otrzymane wytyczne (np. telefon do zarządcy terenu przed startem i po wylądowaniu)
 • Uzyskanie zgody nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zasad ruchu lotniczego. Cały lot musi być wykonany według obecnych przepisów.
 • W strefie geograficznej wyznaczonej dla misji nie będącej wydzielona przestrzenią należy mieć na uwadze, że istnieje możliwość pojawienia się innego statku powietrznego w tym załogowego, któremu należy bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa.
Jak używać aplikacji DroneRadar
 1. W miejscu gdzie nie jest wymagane stworzenie planu misji przed lotem zrób Check-In.
 2. Obserwuj aplikację. Status Check-In może się zmienić na „zaakceptowany przez ATS” – zielona ikona drona w aplikacji. Możesz startować nawet jeśli nie uzyskasz takiej informacji.
 3. W miejscu gdzie jest wymagane stworzenie planu misji, zanim zrobisz Check-In należy wybrać złożoną w PansaUTM misję. Misja musi być wcześniej zaakceptowana przez PAŻP. Podczas tego typu operacji możesz wystartować dopiero po uzyskaniu zgody lot od kontrolera TWR, czyli po zmianie statusu Check-In na „zaakceptowany przez ATS” – zielona ikona drona. Wcześniej nie wolno Ci wystartować!
 4. PAMIĘTAJ – Check-In może zostać zmodyfikowany przez służbę ATS (niebieska ikona drona w DroneRadar), np. poprzez skrócenie zadeklarowanego czasu lotu czy zmniejszenie wysokości AGL. Służby ATS mogą również nakazać lub zasugerować natychmiastowe zakończenie lotu – OBSERWUJ I POTWIEDZAJ wysłane za pomocą aplikacji DroneRadar przez służby komunikaty oraz STOSUJ się do poleceń przesyłanych poprzez aplikację.
 5. Pilnuj zgłoszonego czasu lotu. Zakończ lot w zadeklarowanym czasie.
 6. Po zakończeniu lotu, koniecznie zakończ Check-In  i upewnij się, że ikonka drona zniknęła z aplikacji.
 7. Kontroler TWR lub informator FIS zawsze mogą zadzwonić w celu wyjaśnienia szczegółów lotu, pamiętaj aby Twój telefon był zawsze włączony i naładowany.
 8. PAMIĘTAJ – wciąż pozostajesz odpowiedzialny za wykonanie lotu oraz unikanie kolizji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Lokalizacje lotów BSP zgłoszone w DroneRadarze są widziane przez ATS, ale nie przez pilotów załogowego lotnictwa. Masz obowiązek ustępować drogi załogowym statkom powietrznym!

Szczegółowe informacje na temat używania aplikacji DroneRadar znajdują się w instrukcji obsługi.

Szukaj...