SESAR JU - H2020

Opracowanie Programu SESAR
logo_sesarFaza opracowania SESAR została powierzona SESAR Joint Undertaking (SJU), Wspólnemu Przedsięwzięciu działającemu w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Założycielami i fundatorami SJU są Komisja Europejska oraz EUROCONTROL. Organizacja zrzesza 19 instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, linii lotniczych, portów lotniczych oraz podmiotów sektora komercyjnego.

SJU jest liderem w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych objętych SESAR 2020. Dotychczas inicjatywy badawcze i rozwojowe związane z programem SESAR prowadzone były przede wszystkim przez podmioty z Europy Zachodniej. W pracach koordynowanych przez SJU brały udział takie firmy jak: AENA, DFS, DGAC-DSNA, ENAV, NATS, Frequentis, Indra, Natmig, Selex, Thales, Airbus, Alenia Aermacchi, Honeywell, konsorcjum Noracon, konsorcjum SEAC.

Jedynym reprezentującym Polskę członkiem stowarzyszonym SJU jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

(więcej: http://www.sesarju.eu/)
© Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 2012-2019