Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Archiwum zmianUWAGA!

Wszystkie dane zawarte na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane do celów operacyjnych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z tytułu posłużenia się zamieszczonymi informacjami, materiałami, artykułami lub elementami graficznymi, jak również nie gwarantuje ich ścisłości, kompletności, bezbłędności oraz aktualności.

Zmiany w przestrzeni powietrznej obowiązujące od dnia
02 maja 2013 roku


Zmiany w rejonie lotniska EPMO
-Zmiana granic poziomych oraz pionowych CTR Warszawa/Modlin oraz ATZ Warszawa/Modlin
-Wprowadzenie nowego segmentu "I" TMA Warszawa

02 MAY 2013

Zmiany w rejonie lotniska EPSC
-Zmiana granic poziomych sektorów A i B TMA Szczecin
-Korekta granic poziomych segmentu C TSA 13
-Korekta granic poziomych TFR 13

02 MAY 2013

Pozostałe zmiany
-Zmiana granic pionowych struktur przestrzeni powietrznej w związku z konwersją jednostek metrycznych na niemetryczne.
-Likwidacja stref TRA 43, TRA 14.
-Wprowadzenie do AIP nowego rozdziału: ENR 5.5 LOTNICZA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA
-Wprowadzenie zmian do zasad zapisu trasy lotu VFR (Szczegóły zmiany)
-Reorganizacja wojskowych tras lotów (MRT na małych wysokościach) - zmiany w MIL AIP oraz AIP VFR

02 MAY 2013

Szczegółowy opis reorganizacji MRT


Zmiany w przestrzeni powietrznej obowiązujące od dnia
30 maja 2013 roku


-Wprowadzenie zmiany klasy przestrzeni powietrznej w CTR/TMA Zielona Góra z "C" na "D"
-Wprowadzenie ATZ Radom
-Zmiana czasu aktywności segmentu A MATZ EPRA z H24 na zgodnie z AUP
-ENR 2.1 PKT.3.3
a) zmiana opisu sektora A z "A LTMA EPKK" na "EPKK"
b) zmiana opisu sektora A EPKT z "A EPKT" na "EPKT"
c) zmiana opisu sektora B z "B LTMA EPKK" na "B"
d) zmiana opisu sektora C z "C LTMA EPKK" na "C"
e) zmiana opisu sektora D z "D LTMA EPKK" na "D"

02 MAY 2013